Saltar al contingut principal

Indicadors d'accés

Població sense necessitats insatisfetes d'assistència sanitària 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 99,8 99,6 96,1
Homes 99,5 99,5 96,8
Total 99,7 99,6 96,4
Diferència entre dones i homes 0,2 0,1 -0,7
Unitats: %.
Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Població sense necessitats insatisfetes d'atenció odontològica 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 97,2 94,5 95,9
Homes 97,8 94,9 95,9
Total 97,5 94,7 95,9
Diferència entre dones i homes -0,5 -0,4 0,0
Unitats: %.
Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.