Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social

Indicadors de benestar i progrés social
Catalunya
2010–2023
Indicadors de benestar i progrés social Catalunya
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Condicions de vida i treball
Renda mitjana neta anual de les llars (euros) 38.888 36.163 34.983 35.030 33.321 32.764 31.411 31.339 30.655 30.407 30.423 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
S80/S20 5,0 5,1 5,4 6,0 5,4 5,2 5,7 5,4 6,0 6,4 5,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE Objectiu UE 2030) 24,4 24,7 25,9 26,7 23,6 24,9 24,5 23,8 23,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de dones en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE Objectiu UE 2030) 25,9 25,4 27,2 28,6 25,3 28,1 25,5 25,3 23,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de menors de 18 anys en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE Objectiu UE 2030) 32,5 31,7 31,8 36,2 33,2 31,1 30,4 28,0 30,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de risc de pobresa 18,0 19,9 19,9 21,7 19,5 21,3 20,0 19,2 19,0 20,9 19,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Taxa de risc de pobresa en el treball 10,4 10,9 10,8 10,9 12,1 14,4 12,2 12,0 11,2 11,7 11,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Baixa intensitat de treball 6,6 6,8 9,6 10,2 8,3 5,8 8,7 7,6 9,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Privació material severa 8,9 8,0 9,0 8,0 6,5 6,7 6,1 7,8 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Intensitat de risc de pobresa 29,2 29,4 29,5 37,9 25,5 28,3 30,3 29,0 35,7 37,3 27,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cobertura de les prestacions de desocupació 30,5 31,5 29,9 31,1 29,6 27,7 26,0 27,0 27,9 30,2 33,8 34,6 35,9 42,5
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys 75,2 73,9 72,8 71,2 73,6 72,9 71,8 70,1 67,7 66,2 63,9 64,0 67,0 67,6
Taxa d'atur 9,3 10,0 11,7 12,6 11,0 11,5 13,4 15,7 18,6 20,3 23,1 22,5 19,2 17,7
Taxa d'atur de les dones 9,8 10,6 13,0 13,4 11,5 12,1 14,4 16,9 19,4 20,0 22,4 21,7 18,4 16,5
Taxa d'atur dels joves 22,4 24,4 28,9 34,0 26,2 27,7 30,4 34,3 42,3 47,1 50,2 50,4 43,8 39,1
Taxa d'atur de llarga durada 3,1 3,5 4,9 3,6 4,1 4,7 6,3 8,5 10,4 11,5 12,2 11,0 8,9 7,4
Taxa d'atur de molt llarga durada 1,9 2,3 2,6 2,3 2,6 3,3 4,7 6,5 7,8 8,2 7,6 6,7 4,8 2,5
Salut
Esperança de vida en néixer (anys) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 83,6 82,4 84,0 83,6 83,5 83,6 83,2 83,4 83,2 82,7 82,5 82,2
Esperança de vida en bona salut en néixer .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 81,2 82,3 81,0 79,6 79,5 82,2 82,6 82,0 81,9 79,7 81,2 78,1
Consum de tabac en la població de 15 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24,1 22,6 24,7 23,9 25,6 24,0 24,7 25,7 25,9 26,5 28,5 29,5 29,4
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38,9 40,4 35,9 34,6 35,6 36,3 34,2 31,8 30,4 31,1 35,4 38,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Estat de salut autopercebut .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 79,1 81,5 82,8 82,4 80,4 80,7 83,4 83,3 83,2 81,1 82,8 80,1 79,3
Adults amb problemes de depressió o ansietat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24,0 20,8 19,1 17,2 18,0 15,6 18,2 15,0 15,9 19,2 18,4 21,4 21,2
Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,4 9,4 10,6 7,5 5,9 5,1 4,7 4,2 4,5 4,4 3,6 3,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Satisfacció amb els serveis sanitaris públics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,9 86,4 87,9 86,4 89,6 90,0 88,7 89,1 90,1 89,6 89,4 87,0 84,7
Educació
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari 56,9 54,0 51,8 50,0 50,6 47,3 44,8 43,1 43,1 47,0 46,2 42,9 42,2 42,7
Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 75,5 77,9 76,4 73,8 75,1 73,6 73,8 72,4 68,6 64,4 64,7 62,6 62,0
Abandonament prematur dels estudis 14,8 17,5 14,9 17,4 19,0 17,0 17,1 18,0 18,9 22,2 24,7 24,2 26,2 28,9
Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa 12,7 13,4 15,3 18,2 15,1 15,4 15,0 16,9 18,4 20,1 23,1 22,2 20,2 20,9
Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 2\5 3\5 3\5 1\5 1\5 1\5 1\5 1\5 2\4 2\4 1\3 2\3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 0\5 0\5 0\5 0\5 0\5 1\5 2\5 3\5 1\4 1\4 1\3 0\3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys 14,1 12,9 12,9 10,0 9,3 8,8 7,7 7,4 7,6 8,3 9,5 9,0 9,4 10,3
Medi ambient
Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104,9 103,4 120,9 119,4 119,4 116,9 112,9 110,8 109,9 118,0 124,0 129,7
Consum d'energia renovable .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,9 9,4 9,1 8,7 7,4 7,3 7,0 6,4 5,7 6,5
Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 94,5 95,5 96,3 96,8 97,2 97,4 97,3 96,9 96,7 96,9 97,2 97,0 97,8 98,6
Recollida selectiva .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47,3 46,6 45,9 44,9 41,7 39,9 38,6 39,0 38,2 38,0 39,1 40,6 40,5
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23,0 21,0 21,0 24,0 22,0 23,3 21,3 26,0 22,7 21,3 28,7 29,0 27,0
Habitatge
Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal 26,8 22,7 27,9 27,4 24,1 24,9 29,7 25,1 21,7 21,6 21,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal 12,2 12,8 13,0 12,4 7,5 8,2 7,6 9,2 11,1 9,9 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació 34,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38,6 24,2 20,1 18,7 14,4 15,4 18,1 22,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Habitacions per persona (mitjana) 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9
Seguretat i transport
Percepció del nivell de seguretat del municipi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,4 17,0 19,2 19,4
Fets contra el patrimoni (nombre) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 471.223 380.595 346.925 502.460 483.530 430.671 411.667 415.025 419.195 433.168 444.722 444.718 461.845
Víctimes mortals per accidents de trànsit (nombre) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 264 241 204 304 326 283 282 291 272 272 336 352 381
Inclusió, drets i participació
Confiança en els polítics catalans (escala del 0 al 10) 3,9 3,5 3,4 3,9 4,4 4,6 3,8 3,7 3,4 3,6 4,1 4,5 5,1 4,5
Confiança en els tribunals de justícia (escala del 0 al 10) 3,4 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 3,5 3,5 3,9 3,8 4,4 3,3 3,8 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0
Dones alcaldesses 27,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50,2 59,9 69,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69,6 70,0 72,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Oci i cultura
Despesa de les llars en serveis culturals .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82,3 83,7 83,2 82,1 82,8 80,7 80,9 74,2 67,8 68,6 70,5 71,6 72,2
Ús habitual d'Internet 96,0 93,7 93,5 94,0 91,1 85,1 81,8 78,9 79,4 75,1 69,5 70,4 67,5 67,7
Oci actiu en la població de 3 a 14 anys .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32,4 31,7 27,2 31,4 35,1 31,2 30,6 37,5 38,1 38,0 40,4 37,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge, excepte quan s'indica el contrari.
Font: Idescat i Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

  • Indicadors de benestar i progrés social