Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social

Indicadors de benestar i progrés social Catalunya
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Condicions de vida i treball
Renda mitjana neta anual de les llars (euros) .. 32.763 31.411 31.339 30.655 30.407 30.423 (b) 30.885 31.201 33.297
S80/S20 .. 5,2 5,7 5,5 6,0 6,5 5,7 .. .. ..
Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) .. 24,7 23,8 22,5 23,5 26,0 24,5 .. .. ..
Taxa de dones en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) .. 27,5 24,5 24,0 23,8 26,8 24,1 .. .. ..
Taxa de menors de 18 anys en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE) .. 31,2 29,5 26,6 31,7 32,9 29,5 .. .. ..
Taxa de risc de pobresa .. 21,3 20,0 19,2 19,0 20,9 19,8 (b) 20,1 20,5 19,9
Taxa de risc de pobresa en el treball .. 14,4 12,2 12,0 11,2 11,7 11,4 (b) 11,7 10,7 13,3
Baixa intensitat de treball .. 5,8 8,8 7,2 8,8 12,0 10,8 11,5 11,6 8,0
Privació material severa .. 6,5 5,0 5,5 6,7 6,3 6,1 7,4 7,2 3,7
Intensitat de risc de pobresa .. 28,3 30,3 29,0 35,7 37,3 27,0 .. .. ..
Cobertura de les prestacions de desocupació 29,6 27,7 26,0 27,0 27,9 30,2 33,8 34,6 35,9 42,5
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys 73,6 72,9 71,8 70,1 67,7 66,2 63,9 64,0 67,0 67,6
Taxa d'atur 11,0 11,5 13,4 15,7 18,6 20,3 23,1 22,5 19,2 17,7
Taxa d'atur de les dones 11,5 12,1 14,4 16,9 19,4 20,0 22,4 21,7 18,4 16,5
Taxa d'atur dels joves 26,2 27,7 30,4 34,3 42,3 47,1 50,2 50,4 43,8 39,1
Taxa d'atur de llarga durada 4,1 4,7 6,3 8,5 10,4 11,5 12,2 11,0 8,9 7,4
Taxa d'atur de molt llarga durada 2,6 3,3 4,7 6,5 7,8 8,2 7,6 6,7 4,8 2,5
Salut
Esperança de vida en néixer (anys) .. .. 83,5 83,6 83,2 83,4 83,2 82,7 82,5 82,3
Esperança de vida en bona salut en néixer .. .. 79,5 82,1 82,6 82,1 81,9 79,8 81,2 78,0
Consum de tabac en la població de 15 anys i més .. 25,6 24,0 24,7 25,7 25,9 26,5 28,5 29,5 29,5
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys .. 35,6 36,3 34,2 31,8 30,4 31,1 35,4 37,4 ..
Estat de salut autopercebut .. 80,4 80,7 83,4 83,3 83,2 81,1 82,8 80,1 79,3
Adults amb problemes de depressió o ansietat .. 18,0 (b) 15,6 18,2 15,0 15,9 19,2 18,4 21,4 21,2
Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys .. 5,9 5,1 4,7 4,2 4,5 4,4 3,6 3,7 ..
Satisfacció amb els serveis sanitaris públics .. 89,6 90,0 88,7 89,7 90,0 88,1 90,2 87,9 ..
Educació
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari 50,6 47,3 44,8 43,1 43,1 47,0 (b) 46,2 42,9 42,2 42,7
Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria .. 75,1 73,6 73,8 72,4 68,6 (b) 64,4 64,7 62,6 62,0
Abandonament prematur dels estudis 19,0 17,0 17,1 18,0 18,9 22,2 (b) 24,7 24,2 26,2 28,9
Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa 15,1 15,4 15,0 16,9 18,4 20,1 23,1 22,2 20,2 20,9
Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 1/5 1/5 1/5 1/5 2/4 2/4 1/3 2/3 .. ..
Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO (proporció) 0/5 1/5 2/5 3/5 1/4 1/4 1/3 0/3 .. ..
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys 9,3 8,8 7,7 7,4 7,6 8,3 9,5 9,0 9,4 10,3
Medi ambient
Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990) .. .. 116,0 113,7 110,8 109,3 108,9 116,6 122,2 128,7
Consum d'energia renovable .. .. 8,5 8,3 7,3 8,0 7,8 5,8 5,3 6,7
Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 100,6 97,2 101,6 95,8 103,5 93,9 88,5 100,7 97,9 104,7
Recollida selectiva .. 41,7 39,9 38,6 39,0 38,2 38,0 39,1 40,6 40,5
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³) .. 22,0 23,0 21,0 26,0 23,0 21,0 29,0 29,0 27,0
Habitatge
Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal .. 24,9 29,8 25,1 21,7 21,6 21,2 .. .. ..
Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal .. 8,2 7,6 9,2 11,1 9,9 9,8 .. .. ..
Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació .. 20,1 18,7 14,4 15,4 18,1 22,5 .. .. ..
Habitacions per persona (mitjana) .. 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9
Seguretat i transport
Percepció del nivell de seguretat del municipi .. .. 19,4 .. 16,9 .. 16,4 17,0 19,2 19,4
Fets contra el patrimoni (nombre) .. 483.530 430.569 411.571 415.025 419.076 433.168 444.722 444.718 461.845
Víctimes mortals per accidents de trànsit (nombre) .. 326 283 282 291 272 272 336 352 381
Inclusió, drets i participació
Confiança en els polítics catalans (escala del 0 al 10) 4,4 4,6 3,8 3,7 3,4 3,6 4,1 4,5 5,1 4,5
Confiança en els tribunals de justícia (escala del 0 al 10) 3,5 3,5 3,9 3,8 4,4 3,3 3,8 3,8 .. 4,0
Dones alcaldesses 22,9 .. .. .. 18,4 .. .. .. 14,2 ..
Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa 59,9 69,3 .. 69,6 70,0 72,6 .. .. .. ..
Oci i cultura
Despesa de les llars en serveis culturals .. 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys .. 82,8 80,7 80,9 74,2 67,8 68,6 70,5 71,6 72,2
Ús habitual d'Internet 91,1 85,1 81,8 78,9 79,4 75,1 69,5 70,4 67,5 67,7
Oci actiu en la població de 3 a 14 anys .. 35,1 31,2 30,6 37,5 38,1 38,0 40,4 37,6 ..
Unitats: Percentatge, excepte quan s'indica el contrari.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Consulteu la metodologia per conèixer la font específica de cada indicador.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Advertiment
Advertiment

Taules disponibles

  • Indicadors de benestar i progrés social