Saltar al contingut principal

INDBPS Indicadors de benestar i progrés social

Els Indicadors de benestar i progrés social de Catalunya ofereixen una visió multidimensional dels aspectes socials, del benestar i de la sostenibilitat, associats al progrés. Es classifiquen en 8 àmbits diferents:

  1. Condicions de vida i treball
  2. Salut
  3. Educació
  4. Medi ambient
  5. Habitatge
  6. Seguretat i transport
  7. Inclusió, drets i participació
  8. Oci i cultura

Aquest plantejament, que segueix les tendències internacionals en aquest camp, es proposa superar el marc d'indicadors econòmics utilitzats tradicionalment com a mesures de creixement i benestar (PIB).

El primer any de la informació és el 2010 i anualment es realitzaran dues actualitzacions d'aquests Indicadors, al febrer i juliol. D'altra banda, els resultats es presenten per al conjunt de Catalunya.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social és a càrrec de l'Idescat i del Departament d'Economia i Hisenda, a partir de diverses fonts.