Saltar al contingut principal

    Indicadors demogràfics i de territori

    L'objectiu general de l'activitat estadística Indicadors demogràfics i de territori és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat, migració i llars i famílies, així com l'estructura per edats, que resulta de l'actuació combinada d'aquests fluxos i que en condiciona alhora l'evolució i les tendències.

    Àmbit geogràfic: Baix Camp

    Opcions
    Cerca per nom