Saltar al contingut principal

Població amb alguna relació amb la Seguretat Social, segons condició. Per sexe i grups d'edat. Percentatge

Població amb alguna relació amb la Seguretat Social, segons condició. Per sexe i grups d'edat. Percentatge Catalunya. 2012
De 0 a 15 anys De 16 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més No consta Total
Homes
Només resident .. 0,26 0,87 1,29 0,14 .. 2,57
Només cotitzant .. 0,49 0,96 0,43 0,02 (*) .. 1,89
Només pensionista 0,01 (*) .. .. 0,05 0,64 .. 0,71
Resident i cotitzant 0,01 (*) 5,79 15,53 12,50 0,18 .. 34,02
Resident i pensionista 0,09 0,14 0,28 1,76 9,46 .. 11,73
Cotitzant i pensionista .. .. .. .. .. .. 0,01 (*)
Resident, cotitzant i pensionista .. 0,05 0,12 0,89 0,31 .. 1,37
Total 0,11 6,74 17,76 16,92 10,75 0,01 (*) 52,30
Dones
Només resident .. 0,16 0,44 0,86 0,23 .. 1,69
Només cotitzant .. 0,47 0,51 0,21 .. .. 1,20
Només pensionista 0,01 (*) 0,01 (*) .. 0,06 0,70 .. 0,79
Resident i cotitzant .. 5,64 13,73 10,73 0,17 .. 30,27
Resident i pensionista 0,09 0,10 0,21 1,73 10,44 .. 12,57
Cotitzant i pensionista .. .. .. .. .. .. ..
Resident, cotitzant i pensionista .. 0,04 0,10 0,81 0,21 .. 1,17
Total 0,11 6,43 15,00 14,40 11,76 .. 47,70
Ambdós sexes
Només resident .. 0,42 1,31 2,15 0,38 .. 4,26
Només cotitzant .. 0,96 1,47 0,63 0,02 (*) .. 3,09
Només pensionista 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,11 1,34 .. 1,50
Resident i cotitzant 0,02 (*) 11,43 29,26 23,23 0,35 .. 64,29
Resident i pensionista 0,18 0,24 0,48 3,49 19,91 .. 24,31
Cotitzant i pensionista .. .. .. 0,01 (*) .. .. 0,02 (*)
Resident, cotitzant i pensionista .. 0,09 0,22 1,70 0,52 .. 2,54
Total 0,23 13,16 32,76 31,32 22,52 0,02 (*) 100,00
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.