Saltar al contingut principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per nacionalitat i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per nacionalitat i sexe. Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Nacionalitat espanyola
Catalunya 2.126.900 45.700 22.875 2.195.475 2.031.625 32.025 23.550 2.087.200 4.158.525 77.725 46.425 4.282.675
Catalunya i altres CA 57.450 40.050 .. 97.500 42.600 31.925 .. 74.550 100.050 71.975 .. 172.050
Altres CA 120.900 .. .. 120.900 81.000 .. .. 81.000 201.900 .. .. 201.900
No consta 1.325 .. .. 1.325 950 (*) .. .. 950 (*) 2.275 .. .. 2.275
Total 2.306.575 85.750 22.875 2.415.200 2.156.175 63.950 23.575 2.243.700 4.462.750 149.700 46.450 4.658.900
Nacionalitat estrangera
Catalunya 318.925 7.150 7.100 333.175 219.000 3.875 12.050 234.925 537.925 11.025 19.150 568.100
Catalunya i altres CA. 42.375 19.825 .. 62.275 14.850 7.400 .. 22.250 57.225 27.225 .. 84.525
Altres CA 17.450 .. .. 17.450 15.725 .. .. 15.725 33.175 .. .. 33.175
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 378.850 26.975 7.175 413.000 249.725 11.275 12.050 273.050 628.575 38.250 19.225 686.050
No consta
Catalunya 1.075 (*) .. .. 1.525 800 (*) .. 700 (*) 1.500 1.875 .. 1.100 (*) 3.025
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 1.225 (*) .. .. 1.675 900 (*) .. 700 (*) 1.625 2.125 .. 1.100 (*) 3.300
Total
Catalunya 2.446.900 52.900 30.375 2.530.175 2.251.425 35.900 36.300 2.323.625 4.698.325 88.800 66.675 4.853.800
Catalunya i altres CA 99.875 59.875 .. 159.825 57.450 39.350 .. 96.825 157.325 99.225 .. 256.650
Altres CA 138.450 .. .. 138.450 96.825 .. .. 96.825 235.275 .. .. 235.275
No consta 1.425 .. .. 1.425 1.100 (*) .. .. 1.100 (*) 2.525 .. .. 2.525
Total 2.686.650 112.775 30.450 2.829.875 2.406.800 75.250 36.325 2.518.375 5.093.450 188.025 66.775 5.348.250
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.