Saltar al contingut principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe. Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Catalunya
Catalunya 1.470.250 8.075 .. 1.478.450 1.407.775 6.600 .. 1.414.450 2.878.025 14.675 .. 2.892.900
Catalunya i altres CA 39.675 4.800 .. 44.475 27.150 3.375 .. 30.525 66.825 8.175 .. 75.000
Altres CA 85.025 .. .. 85.025 45.750 .. .. 45.750 130.775 .. .. 130.775
No consta 700 (*) .. .. 700 (*) .. .. .. .. 1.125 (*) .. .. 1.125 (*)
Total 1.595.650 12.875 .. 1.608.650 1.481.100 9.975 .. 1.491.150 3.076.750 22.850 .. 3.099.800
Resta d'Espanya
Catalunya 562.300 35.400 .. 597.900 528.075 24.000 .. 552.150 1.090.375 59.400 .. 1.150.050
Catalunya i altres CA 14.325 32.775 .. 47.100 13.225 26.350 .. 39.600 27.550 59.125 .. 86.700
Altres CA 30.075 .. .. 30.075 30.775 .. .. 30.775 60.850 .. .. 60.850
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. 950 (*) .. .. 950 (*)
Total 607.175 68.175 .. 675.550 572.550 50.350 .. 623.000 1.179.725 118.525 .. 1.298.550
Resta del món
Catalunya 325.425 5.875 .. 331.300 256.175 3.325 .. 259.500 581.600 9.200 .. 590.800
Catalunya i altres CA 33.625 16.400 .. 50.025 13.350 7.150 .. 20.500 46.975 23.550 .. 70.525
Altres CA 16.175 .. .. 16.175 16.475 .. .. 16.475 32.650 .. .. 32.650
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 375.425 22.275 .. 397.700 286.200 10.475 .. 296.675 661.625 32.750 .. 694.375
No consta
Catalunya 88.925 3.550 30.050 122.525 59.400 1.975 36.150 97.525 148.325 5.525 66.200 220.050
Catalunya i altres CA 12.250 5.900 .. 18.225 3.725 2.475 .. 6.200 15.975 8.375 .. 24.425
Altres CA 7.175 .. .. 7.175 3.825 .. .. 3.825 11.000 .. .. 11.000
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 108.400 9.450 30.125 147.975 66.950 4.450 36.150 107.550 175.350 13.900 66.275 255.525
Total
Catalunya 2.446.900 52.900 30.375 2.530.175 2.251.425 35.900 36.300 2.323.625 4.698.325 88.800 66.675 4.853.800
Catalunya i altres CA 99.875 59.875 .. 159.825 57.450 39.350 .. 96.825 157.325 99.225 .. 256.650
Altres CA 138.450 .. .. 138.450 96.825 .. .. 96.825 235.275 .. .. 235.275
No consta 1.425 .. .. 1.425 1.100 (*) .. .. 1.100 (*) 2.525 .. .. 2.525
Total 2.686.650 112.775 30.450 2.829.875 2.406.800 75.250 36.325 2.518.375 5.093.450 188.025 66.775 5.348.250
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.