Saltar al contingut principal

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe, grups d'edat i mitjana d'edat.

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe, grups d'edat i mitjana d'edat. Catalunya. 2010
De 0 a 15 anys De 16 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més No consta Total Edat mitjana
Homes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 151.250 584.350 520.625 11.650 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.268.050 42,50
Ocupació/Sense relació amb la SS 950 (*) Estimació amb alta variabilitat 148.150 110.675 40.650 925 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 301.375 31,72
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25.400 74.700 50.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 151.125 40,47
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 75.225 136.225 57.100 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 268.800 36,41
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.050 5.800 37.400 15.350 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60.700 57,64
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 600 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.425 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.675 48,76
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.125 (*) Estimació amb alta variabilitat 4.550 500 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.500 52,78
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 600 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 950 (*) Estimació amb alta variabilitat 50,63 (*) Estimació amb alta variabilitat
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.300 25.175 37.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 66.925 46,66
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.650 31.525 21.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 66.900 39,39
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 500 (*) Estimació amb alta variabilitat 9.725 3.350 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.600 60,91
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 950 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.525 55,48
Pensió 4.300 5.700 12.525 81.475 488.425 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 592.575 71,23
Pensió/Sense relació amb la SS 525 (*) Estimació amb alta variabilitat 800 (*) Estimació amb alta variabilitat 750 (*) Estimació amb alta variabilitat 3.025 21.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.750 73,86
Total 5.775 427.700 984.000 866.850 543.550 575 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.828.450 47,45
Dones
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 147.400 486.225 397.900 10.575 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.042.175 41,67
Ocupació/Sense relació amb la SS 1.025 (*) Estimació amb alta variabilitat 152.700 102.225 44.775 1.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 302.200 31,87
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.325 48.825 33.425 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 98.850 40,23
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 62.150 97.600 42.725 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 202.850 36,06
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.925 4.700 33.175 9.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 49.775 55,99
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 575 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.050 (*) Estimació amb alta variabilitat 650 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.625 49,98
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 850 (*) Estimació amb alta variabilitat 4.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.550 51,41
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 600 (*) Estimació amb alta variabilitat 49,71 (*) Estimació amb alta variabilitat
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.300 22.400 34.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61.800 46,76
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.400 29.325 20.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61.125 39,73
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 500 (*) Estimació amb alta variabilitat 5.600 1.925 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.075 59,16
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 575 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 925 (*) Estimació amb alta variabilitat 54,41 (*) Estimació amb alta variabilitat
Pensió 4.175 4.200 9.225 86.375 540.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 644.450 73,82
Pensió/Sense relació amb la SS 750 (*) Estimació amb alta variabilitat 925 (*) Estimació amb alta variabilitat 700 (*) Estimació amb alta variabilitat 3.025 30.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36.275 76,63
Total 5.950 402.425 803.075 708.025 597.125 675 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.517.275 49,17
Ambdós sexes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 298.650 1.070.575 918.525 22.225 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.310.225 42,12
Ocupació/Sense relació amb la SS 1.975 300.850 212.900 85.425 2.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 603.575 31,79
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41.725 123.525 84.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 249.975 40,37
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 137.375 233.825 99.825 525 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 471.650 36,26
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.975 10.500 70.575 25.125 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 110.475 56,90
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.175 (*) Estimació amb alta variabilitat 650 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.475 1.000 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.300 49,36
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 625 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.975 8.625 825 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.050 52,15
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 975 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.550 50,27
Sense relacions laborals d'ocupació:
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.600 47.575 71.850 700 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 128.725 46,71
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25.050 60.850 41.650 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 128.025 39,55
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.000 (*) Estimació amb alta variabilitat 15.325 5.275 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.675 60,26
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.525 500 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.450 55,07
Pensió 8.475 9.900 21.750 167.850 1.028.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.237.025 72,58
Pensió/Sense relació amb la SS 1.275 1.725 1.450 6.050 52.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 63.025 75,45
Total 11.725 830.125 1.787.075 1.574.875 1.140.675 1.250 5.345.725 48,26
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
Notes:
- Sense relació amb la SS: períodes sense cotització ni prestació de la Seguretat Social.
- S'han exclòs les persones sense una relació identificable amb la SS.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.