Saltar al contingut principal

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe i grups d'edat. Percentatge

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe i grups d'edat. Percentatge Catalunya. 2012
De 0 a 15 anys De 16 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més No consta Total
Homes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. 2,38 10,43 9,65 0,20 .. 22,66
Ocupació/Sense relació amb la SS 0,01 (*) 2,57 2,30 0,84 0,02 (*) .. 5,74
Ocupació/Desocupació .. 0,31 1,19 1,00 .. .. 2,50
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. 1,04 2,42 1,23 .. .. 4,69
Ocupació/Pensió .. 0,04 0,10 0,65 0,30 .. 1,09
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. .. .. 0,01 (*) .. .. 0,02
Ocupació/Desocupació/Pensió .. .. 0,02 (*) 0,10 .. .. 0,13
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. .. .. 0,01 (*) .. .. 0,02 (*)
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. 0,05 0,34 0,69 .. .. 1,10
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. 0,19 0,67 0,77 0,01 (*) .. 1,64
Desocupació /Pensió .. .. .. 0,17 0,06 .. 0,24
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. .. .. 0,03 .. .. 0,04
Pensió 0,09 0,13 0,26 1,70 9,67 .. 11,85
Pensió/Sense relació amb la SS 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,06 0,46 .. 0,57
Total 0,11 6,73 17,76 16,92 10,76 0,01 (*) 52,29
Dones
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. 2,29 8,90 7,58 0,16 .. 18,93
Ocupació/Sense relació amb la SS 0,01 (*) 2,49 2,09 1,20 0,09 .. 5,89
Ocupació/Desocupació .. 0,28 0,91 0,75 .. .. 1,94
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. 0,98 1,84 0,92 .. .. 3,75
Ocupació/Pensió .. 0,04 0,08 0,65 0,21 .. 0,99
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. .. .. 0,01 (*) .. .. 0,03
Ocupació/Desocupació/Pensió .. .. 0,02 (*) 0,10 .. .. 0,13
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. .. .. .. .. .. 0,01 (*)
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. 0,05 0,31 0,67 .. .. 1,03
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. 0,18 0,62 0,63 0,01 (*) .. 1,45
Desocupació /Pensió .. .. 0,01 (*) 0,12 0,04 .. 0,17
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. .. .. 0,02 (*) .. .. 0,02 (*)
Pensió 0,09 0,10 0,20 1,68 10,62 .. 12,69
Pensió/Sense relació amb la SS 0,01 (*) .. 0,01 (*) 0,05 0,59 .. 0,68
Total 0,11 6,43 15,00 14,40 11,76 .. 47,71
Ambdós sexes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. 4,66 19,33 17,23 0,36 .. 41,60
Ocupació/Sense relació amb la SS 0,02 (*) 5,06 4,39 2,05 0,11 .. 11,63
Ocupació/Desocupació .. 0,59 2,10 1,75 0,01 (*) .. 4,45
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. 2,02 4,25 2,15 0,01 (*) .. 8,44
Ocupació/Pensió .. 0,08 0,18 1,30 0,51 .. 2,08
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. .. .. 0,03 0,01 (*) .. 0,05
Ocupació/Desocupació/Pensió .. .. 0,03 0,20 0,02 (*) .. 0,26
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. .. .. 0,02 (*) .. .. 0,03
Sense relacions laborals d'ocupació:
Desocupació .. 0,10 0,65 1,37 0,01 (*) .. 2,14
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. 0,37 1,29 1,40 0,02 .. 3,09
Desocupació /Pensió .. .. 0,02 (*) 0,29 0,10 .. 0,41
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. .. .. 0,04 .. .. 0,06
Pensió 0,18 0,23 0,46 3,38 20,28 .. 24,54
Pensió/Sense relació amb la SS 0,03 0,02 (*) 0,03 0,11 1,05 .. 1,24
Total 0,23 13,16 32,76 31,32 22,52 0,02 (*) 100,00
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
Notes:
- Sense relació amb la SS: períodes sense cotització ni prestació de la Seguretat Social.
- S'han exclòs les persones sense una relació identificable amb la SS.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.