Saltar al contingut principal

MCVL Estadística longitudinal de vides laborals

L'Estadística longitudinal de vides laborals ofereix informació sobre les característiques de la població que ha tingut alguna relació amb la Seguretat Social segons si és resident, cotitzant o pensionista. També defineix els diferents episodis d'ocupació, desocupació i/o pensió que ha tingut la població d'estudi en el transcurs de l'any de referència.

Aquesta estadística, de caràcter anual, difon els resultats per a Catalunya i els resultats més significatius de les províncies i dels municipis de més de 40.000 habitants.

L'Idescat elabora l'Estadística longitudinal de vides laborals a partir de l'explotació dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals de la Seguretat Social.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic