Saltar al contingut principal

MM Moviments migratoris

L'estadística Moviments migratoris ofereix informació sobre els desplaçaments de les persones per un canvi de residència entre dos municipis catalans, entre un municipi català i un altre de la resta d'Espanya o un municipi català i un altre de l'estranger.

Aquesta estadística té una desagregació territorial per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. La sèrie s'inicia l'any 1998 i és de periodicitat anual.

Del 2022 en endavant, l'Idescat elabora aquesta estadística a partir del fitxer de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE, mentre que fins al 2021 l'elaborava a partir del fitxer de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. Per a l'any 2021 s'ofereix una taula d'enllaç entre totes dues fonts.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

Taules disponibles []

En altres seccions