Saltar al contingut principal

MTPD Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball. Principalment, s'investiga els aspectes següents:

  • Les característiques de l'àmbit laboral i educatiu de les persones amb discapacitat.
  • La igualtat d'oportunitats o les possibles discriminacions de les persones amb discapacitat en l'àmbit laboral i educatiu.
  • La prevalença, el tipus i el grau de discapacitat.

S'entén per persones amb discapacitat el col·lectiu de persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals. A partir del 2014, també s'hi inclouen els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat és una explotació detallada per a l'àmbit de Catalunya i amb periodicitat anual de l'estadística Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE, que combina informació de l'Enquesta de població activa amb la Base de dades estatal de persones amb discapacitat i amb altres registres.

En altres seccions

Taules bàsiques