Saltar al contingut principal

Metodologia

  Aquest apartat inclou dues taules: la primera en xifres absolutes i la segona en forma d'índexs de motorització, és a dir, el nombre de vehicles de la categoria per cada mil habitants.

  Les categories són les següents:

  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb una capacitat fins a nou places, inclosa la del conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, motocarros i cotxes de discapacitats, exclosos els velomotors.
  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar d'altres vehicles, exclosos els tractors agrícoles.
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, exclosos els agrícoles.

  Des de 1991 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va recollir, sistematitzar i difondre les dades que reflecteixen la composició tipològica i la distribució territorial del parc d'automòbils. A partir del 2002 és l'Idescat, a partir de les dades de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior, l'organisme encarregat de difondre aquesta informació.