Estadística de pensions contributives M

Les pensions contributives, normalment de durada indefinida, són les que s'atorguen a condició de l'existència d'una relació jurídica prèvia amb la Seguretat Social i si es compleixen uns requisits determinats de cotització. Les dades de pensions contributives es presenten en dues modalitats.

  • Pensions contributives de la Seguretat Social. Es presenta informació del nombre de pensions i la pensió bruta mitjana del mes de desembre per règim de cobertura, tipus de pensió, edat i sexe, desagregada territorialment fins l'àmbit municipal. La font d'informació és el fitxer administratiu de pensions contributives de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM).
  • Pensions de classes passives de l'Estat. Es presenta informació del nombre de pensions, la pensió bruta mitjana del mes de desembre i l'import anual en pensions dels funcionaris civils i militars que gestionen les delegacions provincials del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a Catalunya. Les dades es presenten per al conjunt de Catalunya. La font d'informació són les dades que proporciona el mateix ministeri.

Àmbit geogràfic: Preixana

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

Sou aquí: