Saltar al contingut principal

PENS Estadística de pensions contributives

Les pensions contributives, que normalment són de durada indefinida, són les que s'atorguen a condició de l'existència d'una relació jurídica prèvia amb la Seguretat Social i si es compleixen uns requisits determinats de cotització. Les dades de pensions contributives es presenten en dues modalitats.

  • Pensions contributives de la Seguretat Social. Es presenta informació del nombre de pensions i pensionistes i de la pensió bruta mitjana del mes de desembre de les persones residents a Catalunya per règim de cobertura, tipus de pensió, import percebut en pensions, edat i sexe, desagregada territorialment fins a l'àmbit municipal. La font d'informació és el fitxer administratiu de pensions contributives de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM). D'altra banda, també es presenta la informació de les pensions que es gestionen a les delegacions de l'INSS i l'ISM a Catalunya, independentment de si el beneficiari de la pensió resideix a Catalunya o no. Aquesta informació s'ha deixat d'actualitzar l'any 2016.
  • Pensions de classes passives de l'Estat. Es presenta informació del nombre de pensions, la pensió bruta mitjana del mes de desembre i l'import anual en pensions dels funcionaris civils i militars que gestionen les delegacions provincials del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a Catalunya. Les dades es presenten per al conjunt de Catalunya. La font d'informació són les dades que proporciona el mateix ministeri.

Infografia

Infografia

PENS

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

Taules disponibles []

En altres seccions