Saltar al contingut principal

Pensions de classes passives de l'estat. Import anual per tipus

Pensions de classes passives de l'estat. Import anual per tipus Catalunya.
Drets passius per a funcionaris civils Drets passius per a funcionaris militars
Jubilació i incapacitat Supervivència Jubilació i incapacitat Supervivència Drets passius per a peons caminers Jubilació i incapacitat Total
2018 10,96 8,76 4,20 6,20 17,50 9,38
2017 10,73 8,84 4,33 6,42 18,39 9,22
2016 10,49 8,89 4,45 6,62 16,02 9,04
2015 10,31 8,99 4,57 6,85 14,99 8,92
2014 10,14 8,95 4,71 7,00 11,37 8,78
2013 10,01 8,95 4,83 7,14 9,95 8,69
2012 9,87 8,96 4,97 7,29 10,42 8,59
2011 9,73 9,00 5,17 7,45 9,33 8,49
2010 9,59 9,00 5,37 7,59 8,20 8,41
2009 9,47 9,14 5,66 7,87 7,20 8,41
2008 9,38 9,20 5,92 8,17 7,59 8,42
2007 9,24 9,22 6,15 8,25 7,11 8,38
2006 9,10 9,24 6,39 8,36 7,15 8,35
2005 9,06 9,27 6,67 8,46 6,84 8,40
2004 9,10 9,37 6,97 8,58 6,84 8,51
2003 9,06 9,41 7,21 8,64 6,70 8,55
2002 9,04 9,39 7,50 8,74 6,51 8,62
2001 9,03 9,43 7,77 8,89 6,72 8,71
2000 9,01 9,44 8,10 8,95 6,79 8,80
1999 9,30 10,12 7,85 8,44 7,05 8,88
1998 9,41 10,08 8,05 8,47 7,16 8,97
1997 9,52 10,18 8,26 8,49 7,37 9,08
1996 9,77 9,61 9,04 8,02 9,00 9,24
1995 9,98 9,54 9,05 8,22 8,29 9,35
1994 10,38 9,79 9,25 8,47 7,99 9,63
1993 10,52 10,04 9,12 8,42 7,32 9,68
1992 10,67 10,19 9,26 8,54 7,43 9,81
1991 10,73 10,23 9,32 8,59 7,47 9,87
Unitats: Percentatge de la magnitud espanyola.
Font: Idescat, a partir de les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.