Saltar al contingut principal

PHRE Padró d'habitants residents a l'estranger

El Padró d'habitants residents a l'estranger és un registre administratiu on consten les persones de nacionalitat espanyola (tant si és la seva única nacionalitat com si no) que viuen habitualment a l'estranger i el seu últim municipi d'inscripció és a Catalunya.

Territorialment, ofereix la informació a escala municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

Les dades provenen de la informació que les oficines o seccions consulars envien a l'INE, a través del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. L'Idescat du a terme una explotació estadística del fitxer relatiu a Catalunya amb informació per sexe, edat, lloc de naixement, lloc d'inscripció i continent o país de residència, referida a 1 de gener de cada any. També difon informació de les noves inscripcions (que són les altes produïdes durant l'any anterior al de referència).

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

En altres seccions