Saltar al contingut principal

PIB oferta i demanda. Índexs en volum encadenats (any 2015=100)

PIB oferta i demanda. Índexs en volum encadenats (any 2015=100) Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Producte interior brut 99,2 -11,5
Oferta
Valor afegit brut 99,4 -11,3
Agricultura 89,6 -2,6
Indústria 99,8 -9,0
Ind. manufacturera 100,3 -9,9
Construcció 97,7 -15,4
Serveis 99,6 -11,7
Comerç, transport i hostaleria 84,4 -25,2
Act. immobiliàries, professionals i altres 105,3 -8,5
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 111,3 3,0
Impostos nets sobre productes 96,5 -13,2
Demanda
Demanda interna 99,7 -9,5
Consum de les llars 93,4 -12,5
Consum de les adm. públiques (1) 114,2 5,1
Formació bruta capital (2) 105,2 -13,6
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 105,5 -11,5
FBCF (construcció) 105,9 -14,7
Saldo amb l'exterior (3)(4) 99,8 -3,3
Saldo amb estranger (4) 98,0 -3,0
Exportacions totals a l'estranger 91,4 -22,6
Exportacions de béns i serveis 104,0 -11,5
Consum dels estrangers al territori 24,2 -80,1
Importacions totals de l'estranger 97,0 -18,7
Importacions de béns i serveis 98,6 -15,7
Consum dels residents a l'estranger 58,2 -67,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.