Saltar al contingut principal
Valor afegit brut. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) -5,3 19,3 5,1 -3,4 -3,9 11,2 -2,4 0,7 -8,7 1,5 -3,8 -3,8 3,7 5,6 -6,7 1,9 -6,1 12,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) -5,3 19,3 5,1 -3,4 -3,9 11,2 -2,4 0,7 -8,7 1,5 -3,8 -3,8 3,7 5,6 -6,7 1,9 -6,1 12,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) 1,5 4,9 3,4 6,8 3,6 1,8 -4,0 0,9 5,5 -11,3 0,6 4,5 4,9 1,3 5,5 2,7 1,3 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) 1,7 5,6 4,8 5,4 5,3 0,8 -4,7 0,5 6,5 -14,4 -1,1 3,9 4,7 -0,2 4,8 2,1 0,4 6,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -31,2 -16,4 -12,2 13,3 5,7 28,3 -22,9 -19,8 17,1 14,7 2,7 -0,2 16,4 19,9 -0,3 24,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 5,2 1,9 1,7 4,7 -2,7 3,6 -4,4 8,4 3,2 9,2 -0,5 7,1 8,3 -2,8 7,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,2 1,7 -0,9 6,6 -9,2 10,5 -0,6 -15,1 -9,1 -1,0 0,9 -7,1 -6,8 2,7 -4,7 5,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,8 6,1 -4,1 -6,3 -4,9 6,0 7,7 -11,6 -5,4 6,4 0,2 0,8 0,7 5,0 2,9 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,3 -9,0 -1,5 8,8 -9,5 -12,7 9,8 -15,9 2,8 9,2 -2,2 -4,2 8,8 2,9 2,7 -1,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,0 24,5 7,4 -0,6 -7,8 6,4 24,7 -4,6 -9,2 -2,7 5,8 -0,4 17,0 -0,4 4,3 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,6 -8,9 24,5 10,9 -11,7 -3,9 11,4 0,4 12,6 14,3 2,3 9,1 0,2 6,7 8,4 14,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 8,3 2,2 14,2 -7,7 -2,9 7,4 -16,1 -7,2 5,4 -2,7 -2,5 -1,3 -4,0 7,0 0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,7 7,7 10,6 -7,6 -22,2 -8,9 -11,6 -23,0 -5,9 5,7 6,7 6,0 11,7 6,3 2,2 9,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,2 18,1 -3,1 -21,7 11,7 0,8 44,1 -34,9 -14,3 3,9 35,5 -12,6 14,0 -16,4 -15,2 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,1 5,5 4,6 -1,9 -8,3 -5,6 -2,8 -23,5 9,7 4,8 3,3 6,4 4,0 4,7 0,3 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,5 6,8 3,8 -0,7 5,2 -14,1 -0,9 -9,6 -5,7 4,7 15,0 6,0 -7,2 -10,7 -13,3 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,2 -1,8 6,7 -13,3 -10,8 3,1 1,9 -24,8 -3,2 3,3 2,0 -3,5 -5,0 1,4 1,3 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 2,1 -0,8 3,3 0,1 4,6 12,0 -24,8 8,4 3,1 2,8 3,6 8,4 0,2 -5,0 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,7 0,1 14,6 7,3 -10,1 14,4 7,5 -26,0 -15,9 5,0 3,2 -10,1 4,7 -2,5 0,3 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,6 8,9 -3,9 -8,9 10,2 -5,6 6,0 -12,4 3,9 2,5 11,4 11,7 11,6 11,9 8,8 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,7 -3,9 2,1 -9,5 6,4 2,9 -12,1 -1,5 0,1 8,9 2,5 0,8 0,8 2,5 15,1 14,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,1 25,5 -19,7 4,7 7,8 0,2 1,6 16,9 19,0 6,7 3,8 19,5 9,2 5,5 6,8 8,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,6 7,9 21,2 -12,2 -24,0 18,3 4,4 -1,5 7,4 10,7 5,7 12,7 16,0 11,7 12,0 10,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,2 6,3 18,7 18,7 -2,1 -2,5 0,7 10,6 9,1 10,0 12,2 15,2 16,9 15,0 31,5 8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) 6,3 8,6 8,3 4,8 -1,8 -14,5 -22,6 -14,6 -23,6 -6,2 1,9 4,7 13,8 14,4 10,9 8,2 9,1 13,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) 6,3 8,6 8,3 4,8 -1,8 -14,5 -22,6 -14,6 -23,6 -6,2 1,9 4,7 13,8 14,4 10,9 8,2 9,1 13,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) 3,3 3,6 4,0 3,4 1,7 -0,3 -1,2 1,8 1,1 0,6 5,9 9,4 8,6 8,8 8,6 8,5 8,5 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) 4,6 3,9 3,1 3,0 3,6 -0,6 -1,4 3,7 0,0 -1,0 5,3 12,0 9,5 10,4 9,9 9,3 7,7 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) 2,2 3,2 5,8 3,2 -0,2 -0,2 -1,0 0,8 2,0 -0,1 4,5 5,8 7,5 7,4 7,4 7,1 9,4 5,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,3 11,7 -5,7 4,9 -7,0 5,6 8,8 -12,2 -9,2 11,3 10,9 14,5 12,3 14,0 15,0 10,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,6 -2,5 -0,2 2,0 0,2 -0,6 1,0 1,1 4,3 4,6 5,4 6,2 7,6 8,5 8,4 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 3,7 -5,9 -2,4 2,2 -5,1 1,1 4,7 8,4 8,8 8,0 11,8 11,1 9,6 13,7 7,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 -1,8 6,7 -5,5 2,6 -4,0 -4,9 -1,4 5,7 7,4 9,0 7,8 0,7 8,9 9,1 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,7 9,4 -4,0 54,6 16,9 -17,4 13,7 16,6 43,6 -7,8 21,8 12,7 6,2 0,6 9,6 18,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,6 -4,5 -1,4 -0,9 -6,9 27,2 3,1 0,2 5,9 5,8 10,8 7,0 7,1 4,6 12,3 1,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,8 13,1 5,9 -2,5 -1,8 -2,1 3,9 -2,2 4,6 2,6 6,5 3,1 5,3 2,2 5,5 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) 3,5 9,1 8,0 9,4 3,3 -3,5 -2,3 -0,2 -2,1 -2,5 13,5 4,3 3,8 6,5 -1,2 8,1 7,5 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,1 15,9 -0,1 -13,5 -7,8 2,0 -6,2 -10,6 14,0 -3,6 0,0 6,4 -11,0 6,7 10,6 2,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,9 7,4 4,4 0,0 -0,1 -1,0 -0,5 1,2 13,2 8,3 5,8 6,6 5,0 9,0 5,7 14,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) 1,4 -0,3 -0,7 1,1 8,9 -12,0 -4,8 -6,6 -22,0 10,2 5,5 19,2 7,5 3,8 6,9 3,5 8,1 13,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) 1,4 -0,3 -0,7 1,1 8,9 -12,0 -4,8 -6,6 -22,0 10,2 5,5 19,2 7,5 3,8 6,9 3,5 8,1 13,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) 3,0 2,0 1,6 -0,9 -0,2 3,6 3,4 11,6 12,8 -2,0 4,8 16,7 15,0 17,1 18,2 15,2 13,8 8,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) 3,0 2,0 1,6 -0,9 -0,2 3,6 3,4 11,6 12,8 -2,0 4,8 16,7 15,0 17,1 18,2 15,2 13,8 8,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) 10,5 5,8 3,9 5,7 7,1 1,3 -5,1 3,6 1,9 -6,5 3,9 8,7 8,8 9,6 11,4 9,6 4,5 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,8 -2,2 15,6 -2,7 -8,9 12,0 -7,5 0,5 6,0 3,5 9,5 5,4 12,9 9,4 7,6 1,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,5 1,4 -6,5 15,0 10,4 1,5 12,6 -22,7 -12,8 25,4 -1,0 16,1 9,4 15,9 5,9 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,3 3,9 2,5 4,5 -13,5 5,7 13,7 -12,8 7,7 10,6 8,3 7,1 13,7 5,8 -5,8 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 14,8 3,4 1,9 -0,5 -4,1 6,5 -8,5 3,7 10,5 10,0 13,8 9,5 10,0 5,1 13,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) 2,4 3,4 2,6 4,6 1,1 0,5 -1,0 -0,3 1,9 5,6 9,9 10,7 8,9 8,1 8,4 9,8 8,2 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,9 3,5 1,1 0,7 -2,4 0,1 2,9 7,4 11,5 9,9 6,8 7,5 7,5 11,3 11,7 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,7 4,2 0,2 0,1 1,7 1,1 -0,1 4,5 7,7 11,3 9,8 8,4 9,1 8,9 8,3 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,5 5,2 1,5 0,3 -3,9 -2,6 1,1 3,9 10,5 10,7 9,3 8,3 8,7 9,1 4,7 4,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 7,8 3,9 2,2 5,1 2,7 12,6 12,1 11,6 11,6 12,0 8,1 6,4 10,7 11,0 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) -0,6 3,6 4,4 4,8 3,5 -2,9 -2,1 -0,7 1,1 0,6 2,4 8,6 7,9 11,9 8,6 8,3 5,4 7,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,2 6,0 9,4 -3,7 4,2 2,6 -0,8 -3,7 -0,5 9,5 8,5 13,7 10,7 9,7 3,2 12,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 4,0 -2,8 1,2 -5,9 -6,9 1,6 5,2 6,8 8,8 9,4 12,4 7,7 8,8 10,4 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 2,8 0,0 -8,1 -9,1 3,2 4,5 2,5 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Valor afegit brut 3,0 4,2 4,1 4,1 1,9 -0,6 -3,3 0,3 -0,9 -2,6 4,2 7,6 8,3 7,6 7,9 6,9 6,4 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes 6,0 6,7 5,1 8,0 3,2 3,7 -1,5 -3,8 27,0 -22,4 -18,2 -2,2 10,6 12,7 13,6 12,7 5,7 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producte interior brut 3,3 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.