Saltar al contingut principal
Valor de la producció. Preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.605 4.448 4.557 4.724 4.567 4.580 4.201 4.192 4.447 4.355 4.237 4.112 4.148 4.170 4.084 3.955 3.620
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.605 4.448 4.557 4.724 4.567 4.580 4.201 4.192 4.447 4.355 4.237 4.112 4.148 4.170 4.084 3.955 3.620
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146.104 147.193 139.416 137.079 137.773 142.562 136.725 128.646 153.735 148.084 140.488 130.391 123.570 115.681 111.563 110.419 102.909
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 131.040 131.648 125.259 122.753 124.832 127.785 121.976 113.937 138.320 135.236 128.710 119.705 114.483 107.346 103.628 103.007 96.283
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 442 543 592 630 588 590 515 708 796 763 666 640 610 559 466 493 401
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28.149 28.040 26.305 25.969 25.380 25.443 23.800 23.230 25.079 22.128 20.908 20.054 19.611 17.307 15.998 16.466 15.100
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.570 6.607 6.106 6.279 5.938 6.693 5.992 5.787 7.067 7.828 7.995 8.115 8.010 8.767 8.533 8.975 8.395
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.882 5.938 5.524 5.634 5.906 6.241 5.799 5.245 6.251 6.175 5.807 5.626 5.414 5.345 4.957 4.773 4.522
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.174 2.218 2.295 2.167 2.177 2.432 2.610 2.556 3.018 3.030 2.860 2.724 2.728 2.587 2.545 2.480 2.440
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24.727 25.495 25.525 25.528 27.507 26.607 23.861 19.864 23.554 22.143 20.510 17.777 16.279 14.430 13.646 13.117 13.003
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.913 8.706 8.053 7.763 7.569 7.879 8.061 7.654 7.604 6.918 6.404 6.408 5.899 5.835 5.272 4.919 3.940
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.444 5.783 5.195 5.201 4.996 5.159 5.034 4.529 5.607 5.994 5.542 5.487 5.090 5.041 5.085 4.672 4.490
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.100 2.924 2.849 2.669 2.890 3.588 3.902 4.512 6.192 6.491 5.953 5.320 4.761 4.350 4.246 3.711 3.367
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.141 3.352 3.229 3.292 3.727 3.860 3.485 2.472 3.611 3.623 3.670 2.673 2.533 2.209 2.396 2.404 2.276
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.157 7.513 7.134 6.816 7.058 7.764 8.131 8.000 10.840 10.248 9.471 8.911 8.516 7.931 7.617 7.571 7.236
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.951 1.832 1.595 1.500 1.520 1.606 2.489 2.388 3.717 3.799 3.915 3.074 2.970 3.235 3.609 4.354 3.855
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.629 2.666 2.797 2.634 3.351 3.586 3.263 3.327 4.999 4.523 4.160 4.109 4.034 4.019 3.879 3.876 3.577
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.764 7.408 6.850 6.899 6.530 6.606 6.114 5.811 7.668 7.198 7.052 6.365 6.134 5.494 5.412 5.706 5.168
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.693 17.494 16.453 15.290 14.586 14.601 13.452 12.541 16.593 18.690 18.358 17.473 17.419 16.139 16.230 16.115 15.224
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.234 4.260 4.058 3.898 4.300 4.322 4.538 4.373 4.798 4.687 4.453 4.027 3.472 3.155 2.717 2.488 2.507
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.513 1.412 1.290 1.211 1.399 1.400 1.446 1.649 1.722 1.761 1.653 1.562 1.612 1.503 1.485 1.380 1.183
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.738 8.499 7.422 8.361 7.240 8.722 8.784 8.713 9.065 7.458 7.031 6.318 5.111 4.722 4.519 4.273 3.865
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.061 1.963 1.979 1.592 1.715 2.006 1.771 1.765 1.777 1.465 1.293 1.299 1.144 999 919 786 710
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.822 4.540 4.165 3.744 3.397 3.459 3.679 3.523 3.778 3.162 2.788 2.429 2.223 2.054 2.030 1.860 1.650
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.473 26.406 25.842 26.696 28.239 37.185 42.280 68.643 79.212 72.658 63.980 53.883 45.175 40.872 35.672 30.081 27.447
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.473 26.406 25.842 26.696 28.239 37.185 42.280 68.643 79.212 72.658 63.980 53.883 45.175 40.872 35.672 30.081 27.447
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 258.248 247.695 236.130 229.430 229.896 234.095 231.656 229.191 231.621 217.607 198.892 181.805 165.999 151.450 140.493 129.404 120.970
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 105.861 102.625 98.598 93.619 94.367 97.427 95.258 96.527 96.739 91.995 83.526 76.271 68.564 62.493 58.105 53.795 49.953
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 109.553 103.023 98.111 97.062 96.806 97.518 96.708 93.269 96.805 91.231 84.438 77.494 71.647 65.588 61.102 55.683 52.178
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.625 6.646 5.966 6.387 6.038 6.471 6.493 6.082 6.869 7.606 6.502 5.713 5.141 4.725 4.545 4.167 3.747
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34.161 30.794 30.469 29.903 29.832 29.687 29.546 28.565 28.663 26.980 25.319 23.575 21.568 19.476 17.398 15.694 14.773
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.087 16.581 16.218 16.994 17.260 16.873 17.429 17.211 16.933 15.568 14.123 12.895 11.503 10.188 9.185 7.894 7.276
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.927 9.130 9.538 9.260 9.736 9.662 9.897 9.516 10.333 9.504 8.991 8.251 7.741 7.091 6.618 6.241 5.536
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.466 2.979 2.681 2.728 2.204 1.811 1.944 1.682 2.092 1.344 945 816 588 521 515 519 370
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.997 15.299 13.768 13.211 13.030 13.845 12.126 11.475 11.773 11.075 10.121 8.891 8.465 7.943 7.829 6.917 6.701
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.291 21.594 19.471 18.579 18.706 19.170 19.274 18.740 20.143 19.154 18.436 17.354 16.642 15.645 15.013 14.251 13.774
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.107 15.213 13.905 13.292 13.982 14.413 14.435 14.784 15.321 13.667 13.096 12.464 11.481 11.436 11.194 10.494 9.571
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.485 4.451 4.208 4.106 4.694 5.358 5.311 5.569 6.225 5.767 5.749 5.481 5.038 5.375 5.350 4.900 4.798
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.622 10.762 9.697 9.186 9.287 9.055 9.124 9.214 9.095 7.900 7.347 6.984 6.443 6.061 5.844 5.593 4.773
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.728 12.789 12.610 11.947 12.951 13.333 13.807 16.223 15.182 14.508 12.598 11.559 11.133 10.231 9.810 9.151 8.276
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.728 12.789 12.610 11.947 12.951 13.333 13.807 16.223 15.182 14.508 12.598 11.559 11.133 10.231 9.810 9.151 8.276
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.139 28.636 28.566 28.489 28.208 27.646 25.586 24.811 23.327 21.950 19.075 16.894 14.770 12.799 11.275 9.752 9.129
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.139 28.636 28.566 28.489 28.208 27.646 25.586 24.811 23.327 21.950 19.075 16.894 14.770 12.799 11.275 9.752 9.129
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33.988 32.655 30.712 27.572 26.975 29.478 28.716 28.024 30.341 29.560 27.799 25.206 22.160 19.734 18.299 17.374 16.504
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.613 11.835 12.499 10.297 10.443 11.957 10.987 11.617 11.845 11.105 10.575 9.655 8.725 7.721 7.060 6.688 6.410
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.047 1.932 1.730 1.847 1.672 1.635 1.644 1.328 2.075 2.102 1.787 1.545 1.410 1.220 932 913 901
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.713 4.523 4.452 4.169 3.896 5.116 4.639 4.233 4.632 4.526 4.345 3.679 3.439 3.193 3.309 3.062 3.488
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.615 14.365 12.030 11.259 10.964 10.770 11.446 10.846 11.788 11.826 11.092 10.327 8.586 7.600 6.998 6.711 5.705
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 42.834 42.047 39.421 38.749 38.724 39.150 39.690 39.395 38.078 34.381 30.927 28.040 25.788 23.369 21.285 19.926 18.839
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.423 13.220 12.145 11.894 11.983 12.302 12.598 12.146 12.395 10.932 9.839 8.803 8.072 7.123 6.417 5.946 5.603
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.717 11.439 10.999 10.985 10.982 10.847 10.902 10.920 10.494 9.790 8.779 7.931 7.337 6.753 6.242 5.800 5.438
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.473 14.219 13.343 13.033 12.984 13.355 13.631 14.057 13.172 11.863 10.710 9.885 9.076 8.284 7.547 7.223 6.926
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.221 3.169 2.934 2.838 2.775 2.647 2.559 2.272 2.016 1.797 1.599 1.421 1.303 1.209 1.079 958 871
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.900 13.331 12.805 12.320 12.251 12.557 12.714 12.685 12.567 12.309 10.957 10.148 9.020 8.294 7.527 7.024 6.474
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.200 7.835 7.297 6.822 6.643 6.587 6.769 6.844 6.920 6.966 6.019 5.554 4.889 4.439 3.919 3.700 3.238
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.180 4.023 4.076 4.065 4.050 4.255 4.284 4.252 4.097 3.820 3.503 3.217 2.847 2.640 2.450 2.199 2.151
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.519 1.473 1.433 1.433 1.558 1.715 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.158 1.125 1.086
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 436.430 425.743 405.945 397.930 400.476 418.422 414.862 430.672 469.015 442.704 407.596 370.190 338.893 312.174 291.812 273.860 254.946
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.