Saltar al contingut principal
Consum intermedi. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,4 -1,6 -3,3 -1,5 1,1 15,5 8,4 -11,6 7,4 9,4 2,4 -6,6 5,6 2,4 14,7 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,4 -1,6 -3,3 -1,5 1,1 15,5 8,4 -11,6 7,4 9,4 2,4 -6,6 5,6 2,4 14,7 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,4 5,1 1,0 -1,3 -3,1 5,6 6,6 -18,1 5,0 5,8 8,9 7,3 7,4 4,1 0,9 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,4 5,0 0,9 -2,5 -1,5 6,3 7,3 -18,7 3,5 5,5 8,6 6,5 7,4 4,2 0,7 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,2 2,0 3,3 -1,1 -7,2 2,0 -30,8 -2,3 -6,0 14,6 5,2 9,5 3,1 20,0 -9,2 21,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4 7,0 1,1 2,5 -1,5 9,6 2,1 -8,2 14,7 6,6 2,9 3,0 15,2 8,1 -2,9 9,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,7 11,4 -3,6 5,3 -12,3 12,3 5,6 -19,5 -10,0 -2,6 -2,5 5,5 -9,5 2,8 -5,0 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,3 8,0 -1,2 -3,9 -5,6 8,2 11,7 -17,8 3,9 6,3 4,5 5,3 1,6 9,1 4,3 5,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,8 0,5 11,6 -6,5 -11,2 -2,5 -2,8 -14,9 -2,4 4,0 9,8 2,7 3,2 0,9 2,5 3,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,9 -5,6 -1,5 -8,4 5,8 12,7 19,1 -17,7 9,9 10,7 18,1 12,3 11,5 7,8 3,9 0,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,6 21,0 -7,9 -1,6 0,5 -1,3 2,1 0,8 8,5 5,0 -1,1 8,4 1,5 12,6 6,6 30,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,1 12,5 -1,0 0,7 -1,5 4,5 12,7 -20,4 -6,2 9,2 2,6 12,8 2,1 0,7 9,9 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,7 -0,3 4,7 -7,7 -17,9 -7,5 -14,6 -29,2 -3,9 10,9 15,0 15,5 8,0 0,2 23,0 11,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,2 1,1 -1,7 -9,4 -6,4 12,9 40,3 -30,8 3,4 -2,6 37,8 11,4 14,9 -4,6 6,7 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,1 5,2 4,7 -4,3 -9,6 -3,9 4,4 -27,7 3,6 10,2 8,1 3,6 9,4 3,8 0,8 1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,5 20,8 8,3 -1,9 -12,0 -44,3 6,5 -43,1 -1,1 -5,0 31,1 2,8 -8,5 -10,3 -18,2 14,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,9 -5,9 6,0 -24,4 -4,8 12,9 -3,5 -36,5 16,3 11,1 0,9 4,4 3,2 4,8 -0,6 9,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,4 11,3 -0,6 6,9 -1,8 10,0 1,8 -24,0 5,6 1,6 15,2 3,9 13,5 2,3 -5,3 12,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,0 7,8 6,0 4,3 2,4 7,2 7,2 -24,0 -10,0 1,0 5,5 3,3 8,9 0,0 0,8 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 2,7 9,4 -9,6 -6,5 -4,3 2,6 -6,8 1,5 6,9 10,1 18,6 9,1 18,9 9,4 -2,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,6 28,6 13,6 -19,1 -8,1 -9,8 -12,5 -7,0 -4,5 4,4 9,1 -6,7 13,9 -0,2 1,1 18,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,1 7,5 -4,8 25,2 -31,3 -1,2 0,4 -12,6 22,7 5,8 14,9 25,7 7,7 4,0 5,2 11,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,9 -6,0 26,3 -3,8 -6,4 9,3 -2,7 -0,1 34,0 15,8 -5,8 14,2 13,3 6,2 21,4 11,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,3 11,7 4,8 3,8 -1,6 -8,5 7,3 -16,7 26,3 15,8 16,6 5,3 3,1 -5,5 0,9 14,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 0,8 -3,9 0,1 -25,0 -10,5 -45,1 -16,2 12,2 18,0 21,4 22,0 10,3 18,5 25,3 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 0,8 -3,9 0,1 -25,0 -10,5 -45,1 -16,2 12,2 18,0 21,4 22,0 10,3 18,5 25,3 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 7,1 4,7 -0,1 -2,7 -0,1 1,0 -3,3 7,2 9,4 10,5 10,5 11,0 6,8 8,7 7,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 6,0 8,5 -1,1 -6,3 -0,1 -3,6 1,1 4,8 7,1 9,6 12,6 9,4 4,8 8,5 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,9 6,8 2,5 0,8 -0,5 0,9 5,6 -7,3 7,8 10,5 10,6 9,0 11,4 7,7 10,1 8,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,3 11,0 -7,8 7,0 -6,3 -7,6 4,3 -10,5 -10,3 24,5 17,9 6,6 4,6 -6,1 3,7 12,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 4,5 3,9 -1,5 0,8 1,6 6,0 -1,8 8,2 8,7 9,7 13,0 14,8 16,7 14,5 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,4 -0,1 -2,3 -0,1 2,5 0,3 1,6 -3,5 9,4 12,7 12,3 12,6 16,3 13,6 22,0 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 -6,0 0,6 -4,5 -0,4 -1,3 10,7 -12,2 10,8 4,6 8,9 5,8 15,6 5,8 3,8 17,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,1 11,6 -1,0 16,8 22,9 -3,9 16,1 -26,1 58,0 59,3 13,9 49,9 15,8 1,5 -4,9 51,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -13,5 22,0 8,5 3,2 -5,0 5,4 7,5 -4,4 6,6 12,0 16,1 3,6 6,2 -0,7 13,8 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,0 8,0 3,4 1,8 -3,3 1,5 1,4 -12,6 5,8 5,5 5,9 5,8 7,7 6,9 5,1 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,7 9,4 6,0 -6,4 -3,7 -0,1 -2,6 -4,5 10,8 4,4 6,3 10,7 2,1 -3,5 5,9 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,5 -0,5 4,1 -11,9 -15,2 0,2 -3,7 -10,5 4,6 2,7 8,0 10,4 -2,8 -3,7 8,2 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,1 15,5 7,1 -2,5 6,2 -0,4 -1,6 1,5 17,8 6,5 4,4 11,0 8,2 -3,3 3,0 20,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,2 1,8 1,1 -1,5 0,1 2,0 0,5 0,2 3,1 8,0 11,7 3,9 12,4 5,8 5,5 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,2 1,8 1,1 -1,5 0,1 2,0 0,5 0,2 3,1 8,0 11,7 3,9 12,4 5,8 5,5 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,3 5,6 2,5 -9,5 -3,1 -3,5 -19,4 32,8 11,1 9,8 6,9 7,2 8,6 9,5 20,2 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,3 5,6 2,5 -9,5 -3,1 -3,5 -19,4 32,8 11,1 9,8 6,9 7,2 8,6 9,5 20,2 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 7,2 17,8 3,6 -13,1 1,3 3,2 -9,1 1,0 3,4 12,1 19,4 13,5 5,5 6,5 3,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,6 -9,4 30,1 0,6 -17,9 4,7 -2,6 -5,0 7,5 7,0 9,5 18,7 13,1 9,2 2,6 8,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,0 30,7 -6,1 2,8 -8,9 -3,1 42,2 -50,2 14,9 8,2 45,1 -0,4 26,3 69,4 -6,4 -7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 -0,8 11,6 10,0 -33,3 14,9 5,8 -4,3 -2,5 -1,1 27,7 6,9 2,4 -10,4 21,2 -23,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,2 26,2 12,3 4,0 5,7 -8,9 4,0 -7,1 -6,3 1,5 4,1 29,6 18,4 6,5 3,1 24,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 11,6 3,2 -0,9 -1,2 -3,8 -1,8 -0,9 12,5 12,1 13,5 10,2 15,2 9,8 3,6 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,0 19,8 4,3 -3,7 -3,1 -7,0 5,3 -16,2 16,3 13,0 20,8 12,0 26,3 10,4 0,4 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,1 3,1 -0,3 -0,4 -0,9 -6,8 -0,3 2,4 5,4 12,4 14,0 6,9 6,8 5,6 5,3 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,6 9,1 3,9 0,6 -0,7 -1,0 -10,1 11,9 12,0 10,8 6,7 10,0 11,2 11,0 4,1 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,7 8,5 2,2 2,5 4,3 5,0 12,8 14,0 13,7 14,0 14,1 11,5 11,4 15,6 17,3 10,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 3,0 4,7 7,0 -3,1 -2,1 -1,3 1,5 1,6 19,5 8,0 13,7 9,0 14,1 11,1 11,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,1 9,0 4,2 11,1 -3,2 -8,4 -1,4 1,8 -0,9 23,7 8,2 13,5 9,4 18,2 9,9 17,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,7 -10,2 5,9 -1,1 -2,8 13,2 -1,1 0,8 8,1 9,6 7,7 14,2 8,0 5,6 13,7 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,1 5,6 2,1 -0,7 -5,2 1,4 -6,0 -12,4 7,3 9,4 11,6 10,6 9,1 7,0 6,7 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.