Saltar al contingut principal
Valor de la producció. Preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.583 4.208 4.203 4.464 4.353 4.256 3.719 3.973 3.830 3.879 3.955 3.620
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.208 4.203 4.464 4.353 4.256 3.719 3.973 3.830 3.879 3.955 3.620
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 131.395 126.937 120.151 146.479 142.014 135.551 126.538 120.751 113.849 110.670 110.419 102.909
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 118.774 114.084 107.090 132.473 130.346 124.736 116.605 112.216 105.873 102.911 103.007 96.283
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 564 751 834 796 694 662 627 571 472 493 401
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.335 22.817 24.719 21.820 20.652 19.849 19.458 17.205 15.947 16.466 15.100
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.208 5.094 6.463 7.313 7.568 7.775 7.756 8.598 8.449 8.975 8.395
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.607 4.200 5.350 5.414 5.181 5.132 5.049 5.105 4.838 4.773 4.522
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.537 2.491 2.961 2.981 2.819 2.692 2.704 2.571 2.537 2.480 2.440
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.236 16.694 20.826 19.842 18.624 16.292 15.184 13.711 13.292 13.117 13.003
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.437 6.235 6.382 5.887 5.559 5.743 5.408 5.513 5.113 4.919 3.940
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.532 4.086 5.221 5.665 5.270 5.271 4.928 4.934 5.032 4.672 4.490
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.775 4.400 6.095 6.408 5.883 5.264 4.719 4.322 4.232 3.711 3.367
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.044 2.976 4.058 4.012 3.999 2.940 2.736 2.346 2.466 2.404 2.276
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.258 8.112 10.938 10.333 9.541 8.967 8.558 7.960 7.631 7.571 7.236
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.153 2.090 3.457 3.577 3.731 2.928 2.860 3.162 3.573 4.354 3.855
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.026 4.013 5.607 5.049 4.605 4.469 4.307 4.203 3.973 3.876 3.577
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.759 4.621 6.640 6.328 6.336 5.799 5.714 5.218 5.275 5.706 5.168
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.117 14.031 17.906 19.823 19.308 18.239 17.997 16.527 16.425 16.115 15.224
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.322 3.317 3.896 3.931 3.837 3.546 3.120 2.925 2.604 2.488 2.508
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.738 1.912 1.955 1.963 1.823 1.701 1.717 1.574 1.522 1.380 1.183
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.047 7.200 7.766 6.367 6.139 5.618 4.596 4.386 4.354 4.273 3.865
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.421 1.460 1.516 1.246 1.114 1.159 1.042 932 887 786 710
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.821 3.650 3.889 3.259 2.869 2.494 2.272 2.087 2.047 1.860 1.650
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.144 35.131 62.366 73.786 68.063 60.197 50.893 42.959 39.413 34.951 30.081 27.447
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35.131 62.366 73.786 68.063 60.197 50.893 42.959 39.413 34.951 30.081 27.447
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 216.026 215.099 215.557 219.502 207.623 191.486 177.717 160.977 148.736 138.564 128.272 119.557
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 176.190 174.789 175.608 180.938 172.824 160.208 149.396 134.977 125.226 117.207 108.345 100.718
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91.120 90.354 87.641 92.798 87.660 81.543 75.130 69.758 64.381 60.360 55.674 51.926
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.672 5.359 6.243 7.075 6.065 5.366 4.883 4.555 4.461 4.167 3.747
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.645 23.356 24.124 23.089 22.055 20.916 19.496 17.971 16.442 15.269 14.374
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.847 14.018 14.115 13.113 12.016 11.125 10.057 9.055 8.353 7.354 6.740
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.227 9.810 10.591 9.726 9.176 8.399 7.853 7.166 6.656 6.242 5.536
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.522 2.996 4.094 2.902 2.354 1.986 1.514 1.462 1.304 1.475 1.054
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.723 10.254 10.729 10.200 9.409 8.335 8.057 7.677 7.699 6.917 6.701
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.719 21.848 22.903 21.555 20.468 19.004 17.898 16.495 15.445 14.251 13.774
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.216 15.184 15.473 15.945 14.220 13.571 12.856 11.783 11.643 11.301 10.494 9.571
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.731 5.945 6.558 6.054 5.990 5.675 5.185 5.474 5.400 4.900 4.798
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.453 9.528 9.387 8.166 7.581 7.181 6.598 6.170 5.901 5.593 4.773
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.351 13.823 16.237 15.195 14.519 12.607 11.566 11.138 10.235 9.812 9.151 8.276
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.823 16.237 15.195 14.519 12.607 11.566 11.138 10.235 9.812 9.151 8.276
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19.047 18.483 19.256 18.167 18.403 17.014 17.274 13.498 12.888 11.329 9.752 9.129
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.483 19.256 18.167 18.403 17.014 17.274 13.498 12.888 11.329 9.752 9.129
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.424 25.941 25.842 27.616 26.901 25.549 23.309 20.529 18.404 17.376 16.633 15.740
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.300 11.014 11.324 10.664 10.212 9.368 8.513 7.582 6.991 6.688 6.410
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 616 681 678 567 462 380 322 248 186 171 138
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.344 3.974 4.407 4.335 4.187 3.553 3.345 3.131 3.278 3.062 3.488
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.681 10.174 11.207 11.335 10.688 10.007 8.349 7.444 6.921 6.712 5.705
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 39.836 40.310 39.949 38.564 34.800 31.278 28.321 26.000 23.510 21.357 19.926 18.839
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.482 12.760 12.290 12.521 11.041 9.930 8.876 8.127 7.159 6.436 5.946 5.603
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.893 10.943 10.957 10.527 9.818 8.802 7.950 7.351 6.763 6.247 5.800 5.438
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.897 14.121 14.495 13.557 12.193 10.987 10.107 9.244 8.396 7.603 7.223 6.927
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.564 2.485 2.207 1.959 1.748 1.559 1.389 1.279 1.193 1.071 958 872
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.032 11.004 11.160 11.216 11.121 9.925 9.261 8.271 7.674 7.030 6.642 6.077
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.598 6.697 6.796 6.863 5.936 5.490 4.843 4.409 3.904 3.700 3.238
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.745 2.874 2.870 2.736 2.553 2.395 2.144 2.051 1.967 1.817 1.754
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.159 1.125 1.086
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 381.147 381.375 402.277 444.230 422.053 391.490 358.867 328.661 305.827 288.063 272.728 253.533
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.