Saltar al contingut principal
PIB oferta, demanda i renda. Preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura 2.147 2.303 2.195 2.314 2.410 1.947 2.006 2.024 2.130 2.283 2.041
Indústria i energia 35.745 35.096 40.615 40.243 38.742 37.058 36.509 34.918 33.954 33.731 31.786
energia 4.029 3.792 4.068 3.476 3.450 3.286 2.919 2.485 2.331 2.240 2.038
indústria 31.716 31.304 36.547 36.767 35.293 33.772 33.589 32.433 31.623 31.491 29.748
Construcció 17.526 18.875 20.364 20.149 19.008 16.515 14.234 12.391 10.949 9.638 8.376
Serveis 137.306 137.131 134.704 126.250 115.569 106.911 99.015 91.494 84.829 78.188 72.839
serveis mercat 116.181 115.697 114.595 107.705 98.776 91.440 84.754 78.251 72.731 67.005 62.223
serveis no mercat 21.125 21.434 20.110 18.545 16.793 15.471 14.261 13.243 12.097 11.183 10.616
VAB 192.725 193.405 197.878 188.957 175.730 162.430 151.764 140.827 131.861 123.841 115.043
Impostos nets sobre productes 17.003 13.832 17.303 20.578 20.662 18.299 16.337 14.505 12.884 11.868 11.238
PIB 209.727 207.237 215.181 209.535 196.391 180.729 168.101 155.332 144.746 135.709 126.281
PIB demanda
Demanda interna 199.732 196.072 207.604 203.920 189.090 172.220 158.033 144.634 134.271 125.550 117.063
Consum de les llars 120.603 115.387 119.548 116.817 109.368 101.413 93.851 86.545 81.263 76.301 71.437
Consum de les adm. públiques (1) 34.675 34.515 32.055 29.044 26.283 24.112 22.073 19.773 18.127 16.739 15.469
Formació bruta capital (2) 44.453 46.169 56.001 58.059 53.438 46.695 42.109 38.316 34.881 32.511 30.157
FBCF (béns d'equipament i altres) 22.375 22.035 27.253 27.598 24.840 21.988 19.298 17.918 16.585 16.263 15.480
FBCF (construcció) 21.008 23.296 27.857 29.281 27.395 23.993 21.574 19.232 17.139 15.241 13.558
Saldo amb l'exterior (3) 9.995 11.165 7.576 5.615 7.302 8.509 10.068 10.698 10.475 10.158 9.218
Saldo amb l'estranger -2.167 -2.424 -9.615 -13.892 -11.364 -10.220 -8.360 -5.994 -4.171 -4.060 -6.184
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 64.325 56.149 66.475 64.977 60.599 54.948 51.018 48.730 48.256 46.889 43.135
exportacions béns i serveis 55.137 47.418 57.053 55.576 51.508 46.272 42.863 41.095 40.665 39.751 36.357
consum dels estrangers al territori 9.188 8.731 9.422 9.401 9.091 8.676 8.155 7.635 7.591 7.138 6.778
Importacions totals béns i serveis de l'estranger 66.492 58.572 76.090 78.869 71.962 65.168 59.378 54.724 52.428 50.948 49.319
importacions béns i serveis 63.980 56.267 73.423 76.029 69.350 62.779 57.433 53.062 50.922 49.363 47.945
consum dels residents a l'estranger 2.511 2.305 2.668 2.840 2.612 2.389 1.945 1.662 1.506 1.585 1.374
PIB pm 209.727 207.237 215.181 209.535 196.391 180.729 168.101 155.332 144.746 135.709 126.281
PIB rendes
Remuneració d'assalariats .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103.325 98.424 90.480 83.943 78.661 74.170 69.445 65.807 61.759
Excedent brut d'explotació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93.359 89.506 84.069 77.448 72.188 65.905 61.619 57.177 52.604
Impostos nets sobre la producció i importacions .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.497 21.605 21.842 19.338 17.252 15.257 13.681 12.724 11.918
PIB pm 209.727 207.237 215.181 209.535 196.391 180.729 168.101 155.332 144.746 135.709 126.281
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.