Saltar al contingut principal
Consum intermedi. Preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.565 2.363 2.199 2.089 2.253 2.096 2.000 1.887 1.778
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.606 8.905 8.539 7.155 6.065 5.693 5.532 5.382 5.384
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.484 4.026 3.831 2.847 2.534 2.296 2.116 2.041 2.389
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.122 4.879 4.708 4.309 3.531 3.397 3.415 3.341 2.994
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93.754 91.900 88.084 82.578 78.388 74.196 72.280 72.757 67.211
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.331 16.007 15.152 14.908 14.658 12.849 12.060 12.629 11.516
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.298 4.911 5.131 5.352 5.132 5.771 5.687 6.064 5.627
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.577 2.879 3.092 3.472 3.188 3.530 3.399 3.587 3.604
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.451 1.740 1.720 1.572 1.677 1.872 1.792 1.915 1.516
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 270 292 319 308 267 369 496 562 507
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.042 1.147 1.109 1.084 1.056 997 993 1.017 1.046
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.979 6.107 5.954 5.747 5.427 5.662 5.470 5.267 4.961
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.877 2.701 2.581 2.519 2.448 2.536 2.318 2.235 2.046
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.102 3.406 3.373 3.228 2.979 3.126 3.152 3.032 2.915
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.122 14.989 13.897 13.136 12.246 11.809 11.307 11.425 10.156
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.799 4.099 3.766 3.703 3.307 3.261 3.273 2.998 2.820
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.583 3.847 3.517 3.085 2.713 2.579 2.652 2.211 1.989
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.427 10.006 9.397 8.054 7.553 6.734 6.559 6.313 6.131
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.607 3.422 3.411 2.518 2.206 1.855 1.844 1.632 1.531
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.819 6.584 5.986 5.536 5.347 4.879 4.715 4.681 4.600
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.378 4.496 4.620 4.201 4.327 4.008 3.975 4.046 3.663
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.257 7.559 7.340 6.339 5.872 5.905 5.997 6.855 5.996
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 167 52 50 101 97 87 174 1.431 1.181
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.140 4.392 4.018 3.758 3.355 3.175 2.966 2.858 2.595
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.084 2.339 2.449 1.777 1.763 2.025 2.227 1.950 1.731
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 866 776 823 704 656 619 631 615 488
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.637 14.857 14.506 13.550 13.064 11.757 11.699 11.392 10.717
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.424 13.711 13.269 12.536 12.148 10.824 10.912 10.631 10.037
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.212 1.146 1.237 1.014 915 933 787 761 680
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.901 3.876 3.695 3.418 3.033 2.864 2.607 2.540 2.589
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.060 2.282 2.274 2.240 1.973 1.943 1.751 1.790 1.920
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.841 1.594 1.421 1.179 1.060 921 856 750 669
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33.254 32.201 27.895 21.826 17.949 17.230 15.937 13.068 12.289
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94.116 86.226 78.403 71.997 65.043 58.850 55.384 51.491 47.809
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19.491 19.321 17.271 15.877 14.550 13.184 12.221 11.112 10.300
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.344 4.609 3.772 3.208 2.945 2.659 2.635 2.382 2.139
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.741 10.573 9.717 9.170 8.394 7.607 6.841 6.347 5.974
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.406 4.140 3.782 3.500 3.210 2.917 2.745 2.383 2.187
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.756 9.175 8.642 8.106 7.600 6.992 6.467 6.072 5.833
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19.498 17.063 15.859 14.626 13.109 11.916 11.775 11.100 9.664
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.111 5.517 5.305 4.872 4.633 4.042 3.851 3.735 3.195
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.018 1.925 1.408 1.205 836 794 717 859 572
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.773 6.502 6.155 5.676 5.041 4.614 4.709 4.186 3.887
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.596 3.119 2.991 2.873 2.599 2.466 2.498 2.320 2.010
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.121 4.965 4.594 4.112 3.955 3.516 3.318 3.141 2.966
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.893 18.405 16.857 15.447 13.292 11.787 11.138 10.325 9.939
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.996 6.624 5.707 5.557 4.625 3.969 3.429 3.049 2.899
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.062 1.150 946 790 713 700 657 583 531
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.641 1.612 1.429 1.286 1.216 1.158 1.124 1.005 943
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 376 315 251 204 173 133 100 92 73
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.818 8.704 8.524 7.610 6.566 5.827 5.829 5.596 5.493
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.156 3.590 3.163 2.926 2.576 2.347 2.085 1.994 1.861
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.463 2.307 2.038 1.749 1.625 1.478 1.350 1.224 1.147
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.326 4.756 4.284 3.992 3.627 3.273 2.945 2.803 2.691
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.744 4.233 3.815 3.572 3.244 2.917 2.626 2.517 2.433
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 581 524 469 420 383 356 319 286 258
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.413 6.643 5.695 5.162 4.710 4.357 4.084 3.720 3.408
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.489 1.137 919 804 724 681 673 603 510
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 402 378 361 333 305 287 275 260 247
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.874 4.535 3.870 3.513 3.234 2.959 2.715 2.481 2.309
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 647 593 545 513 447 429 420 376 342
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 234.295 221.597 205.121 185.645 169.699 158.064 151.131 144.584 134.470
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104.360 100.806 96.624 89.733 84.453 79.888 77.811 78.139 72.595
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.771 8.792 7.790 7.066 6.362 5.777 5.199 4.825 4.592
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.