Saltar al contingut principal
Sèries enllaçades. PIB oferta i demanda. Base 2000. Preus corrents. 1980-2000 Catalunya
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
PIB 126.280,6 117.402,7 109.634,8 104.102,3 98.344,7 92.469,6 85.090,2 79.745,0 77.581,9 72.072,2 65.955,0 59.595,5 51.987,6 46.010,7 40.576,7 35.949,0 32.993,3 28.970,8 25.509,0 22.101,5 20.205,7
Oferta
Agricultura, ramaderia i pesca 2.041,5 2.041,6 2.103,4 2.329,4 2.266,1 1.938,6 1.964,0 1.896,4 1.885,9 1.745,0 1.986,6 1.950,0 1.556,1 1.554,5 1.407,7 1.370,9 1.353,0 1.210,2 1.247,1 937,0 1.027,6
Indústria i energia 31.786,0 30.178,6 29.027,3 27.826,6 26.014,5 24.697,8 22.650,4 21.118,8 21.447,8 20.702,3 19.980,6 18.547,7 16.603,6 15.186,2 13.546,5 11.942,0 11.145,2 9.748,6 8.484,8 7.671,3 7.273,3
Energia 2.037,9 2.033,7 2.095,8 2.164,6 2.065,1 1.948,6 1.866,5 1.802,5 1.739,6 1.636,1 1.396,1 1.329,4 1.283,2 1.122,7 1.099,6 513,1 580,9 600,7 506,6 336,3 273,9
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.386,0 2.980,4 2.758,9 2.644,1 2.443,9 2.403,5 2.305,2 2.035,5 2.196,8 2.147,3 2.223,2 1.929,7 1.756,4 1.547,4 1.422,4 1.298,1 1.248,7 1.118,1 975,6 967,2 941,0
Altres productes minerals no metàl·lics 1.426,7 1.470,6 1.359,1 1.242,5 1.141,6 1.167,7 1.091,0 988,7 1.008,5 1.065,1 1.074,2 1.003,9 860,6 712,1 701,7 612,3 550,6 569,9 464,6 466,1 348,0
Indústria química 4.408,0 3.985,2 3.756,0 3.687,2 3.391,7 3.393,5 3.117,0 2.687,7 2.683,2 2.634,1 2.370,9 2.393,8 2.131,7 2.025,7 1.842,0 1.673,6 1.648,5 1.354,8 1.207,9 1.087,8 1.003,3
Maquinària i equip mecànics, elèctric, electrònic i òptic 4.953,4 4.488,1 4.478,6 4.223,4 4.119,9 3.614,8 3.093,1 2.838,6 2.938,1 2.869,9 2.841,8 2.597,2 2.323,8 2.174,6 1.920,3 1.622,2 1.453,2 1.178,4 1.030,2 970,7 891,4
Fabricació de material de transport 3.204,5 2.989,2 2.874,3 2.710,2 2.382,3 2.182,3 1.828,8 1.724,0 1.975,2 1.744,3 1.623,7 1.489,8 1.313,3 974,6 735,6 927,6 756,1 590,6 564,1 477,4 532,8
Alimentació, begudes i tabac 3.577,0 3.798,7 3.434,7 3.371,6 3.245,8 3.199,9 3.047,7 2.987,0 2.862,5 2.654,7 2.527,4 2.308,7 2.064,3 2.045,9 1.736,3 1.613,6 1.502,6 1.294,3 1.101,8 979,3 895,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.811,0 3.046,3 2.920,0 2.773,1 2.561,1 2.440,4 2.317,2 2.244,1 2.220,8 2.321,5 2.364,3 2.215,6 2.062,4 1.916,7 1.813,8 1.665,2 1.545,8 1.435,0 1.268,8 1.162,6 1.224,0
Paper; edició i arts gràfiques 2.787,6 2.296,6 2.473,0 2.347,8 2.158,3 2.067,9 1.905,7 1.801,4 1.753,6 1.669,4 1.603,1 1.446,9 1.290,2 1.221,9 982,9 909,1 811,0 688,3 635,4 566,3 515,8
Indústries manufactureres diverses 3.194,1 3.089,8 2.876,9 2.662,1 2.504,8 2.279,2 2.078,2 2.009,3 2.069,5 1.959,9 1.955,9 1.832,7 1.517,7 1.444,6 1.291,9 1.107,2 1.047,8 918,5 729,8 657,6 647,8
Construcció 8.375,9 7.342,6 6.781,8 6.270,8 6.063,6 5.797,2 5.289,4 5.205,4 5.269,4 5.342,9 4.644,7 3.910,6 3.018,4 2.471,6 2.157,4 1.767,6 1.722,2 1.827,3 1.783,8 1.481,1 1.624,4
Serveis de mercat 62.223,1 57.750,4 53.612,5 50.982,2 48.455,5 45.436,9 41.463,5 38.693,8 36.088,6 32.932,6 29.205,5 25.988,6 22.851,2 19.745,4 17.169,7 15.729,4 14.425,3 12.457,2 10.941,3 9.408,1 8.153,4
Comerç, reparació i hostaleria 22.680,2 21.491,6 19.472,0 19.158,8 18.890,8 17.685,2 15.777,5 14.509,0 13.407,0 12.249,8 10.885,1 9.497,2 8.451,6 7.197,9 6.115,1 5.552,4 4.966,3 4.301,6 3.680,4 3.214,5 2.802,2
Transports i comunicacions 8.026,5 7.526,7 7.160,3 6.686,1 6.163,3 5.873,2 5.483,6 4.882,9 4.588,9 4.189,1 3.747,7 3.494,3 3.148,3 2.736,5 2.481,8 2.446,7 2.355,8 2.117,3 1.744,0 1.516,8 1.284,9
Intermediació financera 5.309,2 4.705,1 4.758,5 4.483,3 4.251,1 4.250,4 4.038,4 4.162,9 4.124,2 3.912,6 3.547,3 3.075,4 2.522,0 2.115,6 1.819,3 1.609,5 1.536,4 1.039,4 1.013,9 979,4 861,3
Altres serveis de mercat i altres activitats socials 26.207,2 24.027,0 22.221,7 20.654,0 19.150,3 17.628,1 16.164,0 15.139,0 13.968,5 12.581,1 11.025,4 9.921,7 8.729,3 7.695,4 6.753,5 6.120,8 5.566,8 4.998,9 4.503,0 3.697,4 3.205,0
Serveis de no mercat 10.616,1 9.387,5 8.788,8 8.454,3 8.328,0 7.912,1 7.431,9 7.233,6 6.952,2 6.062,4 5.301,6 4.594,6 3.909,3 3.499,0 3.084,1 2.769,1 2.459,0 2.158,5 1.836,9 1.556,9 1.319,4
VAB 115.042,6 106.700,7 100.313,8 95.863,3 91.127,7 85.782,6 78.799,2 74.148,0 71.643,9 66.785,2 61.119,0 54.991,5 47.938,6 42.456,7 37.365,4 33.579,0 31.104,7 27.401,8 24.293,9 21.054,4 19.398,1
Impostos nets sobre productes 11.238,0 10.702,0 9.321,0 8.239,0 7.217,0 6.687,0 6.291,0 5.597,0 5.938,0 5.287,0 4.836,0 4.604,0 4.049,0 3.554,0 3.211,3 2.370,0 1.888,6 1.569,0 1.215,1 1.047,1 807,6
Demanda
Demanda interna 117.063,0 108.209,0 99.748,0 92.114,0 85.600,0 81.411,8 75.385,7 71.408,0 71.210,9 66.557,9 60.186,3 54.240,0 47.348,6 41.847,7 36.334,5 31.321,9 28.456,3 26.103,9 23.291,1 20.006,6 18.191,7
Consum de les llars 71.437,0 66.317,0 61.770,0 57.592,0 53.818,0 50.906,8 48.085,7 45.488,0 43.897,9 40.499,9 36.567,3 33.309,0 30.026,6 27.318,7 24.291,5 21.361,9 19.123,3 17.135,9 15.176,1 13.291,6 11.684,7
Consum de les administracions públiques (1) 15.469,0 14.454,0 13.531,0 12.727,0 11.952,0 11.297,0 10.688,0 10.121,0 9.556,0 8.322,0 7.242,0 6.333,0 5.357,0 4.930,0 4.246,0 3.741,0 3.291,0 2.909,0 2.481,0 2.063,0 1.740,0
Formació bruta de capital (2) 30.157,0 27.438,0 24.447,0 21.795,0 19.830,0 19.208,0 16.612,0 15.799,0 17.757,0 17.736,0 16.377,0 14.598,0 11.965,0 9.599,0 7.797,0 6.219,0 6.042,0 6.059,0 5.634,0 4.652,0 4.767,0
Saldo exterior (3) 9.217,6 9.193,7 9.886,8 11.988,3 12.744,7 11.057,8 9.704,5 8.337,0 6.371,0 5.514,3 5.768,7 5.355,5 4.639,0 4.163,0 4.242,1 4.627,1 4.537,0 2.866,9 2.217,9 2.094,9 2.014,0
Saldo amb l'estranger -6.184,0 -5.354,0 -2.850,0 -1.806,0 -1.836,0 -4.193,0 -4.241,0 -4.464,0 -6.056,0 -6.208,0 -5.868,0 -5.660,0 -4.196,0 -2.865,0 -2.175,0 -1.199,0 -1.444,0 -1.798,0 -1.335,0 -1.306,0 -1.179,0
Exportacions totals de béns i serveis 43.135,0 35.955,0 34.149,0 30.800,0 26.001,0 22.151,0 18.574,0 14.979,0 13.355,0 11.686,0 10.665,0 9.764,0 8.912,0 7.920,0 6.912,0 6.850,0 6.070,0 5.105,0 4.035,0 3.376,0 2.874,0
Importacions totals de béns i serveis 49.319,0 41.309,0 36.999,0 32.606,0 27.837,0 26.344,0 22.815,0 19.443,0 19.411,0 17.894,0 16.533,0 15.424,0 13.108,0 10.785,0 9.087,0 8.049,0 7.514,0 6.903,0 5.370,0 4.682,0 4.053,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.