Saltar al contingut principal
PIB oferta i demanda. Índex deflactor (any 2010=100). 2000-2018 Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura 117,8 124,0 107,8 106,7 106,8 112,2 107,8 93,5 100,0 106,2 106,5 112,5 117,2 111,8 115,2 112,6 116,4 137,9 117,8
Indústria 107,0 106,6 106,5 106,9 105,9 105,0 102,4 101,4 100,0 101,2 100,5 95,3 91,9 89,1 86,1 83,0 81,5 79,3 77,6
Ind. manufacturera 105,3 105,3 105,6 104,6 104,3 102,7 102,2 101,8 100,0 100,5 100,8 95,6 92,6 90,0 87,6 84,4 82,9 80,8 79,3
Construcció 90,7 89,4 87,1 84,6 84,4 84,9 89,4 95,0 100,0 105,0 103,6 99,6 96,1 90,8 83,1 77,2 73,7 70,6 66,7
Serveis 104,0 103,6 102,5 101,5 100,9 100,7 101,1 100,9 100,0 101,0 99,5 95,2 91,8 88,8 86,2 83,4 80,3 77,1 73,8
Comerç, transport i hostaleria 104,0 103,9 102,4 101,2 101,2 101,6 102,5 101,8 100,0 100,1 99,0 94,3 91,9 88,5 85,6 82,6 79,4 76,1 72,8
Act. immobiliàries, professionals i altres 104,3 103,5 102,7 102,1 101,4 101,0 101,6 100,9 100,0 101,7 100,8 96,9 92,8 90,1 88,1 85,7 82,8 79,7 76,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 103,1 103,1 102,4 100,7 99,1 98,9 97,7 99,7 100,0 100,9 97,4 92,9 89,2 86,2 83,1 79,7 76,5 73,6 71,0
Valor afegit brut 103,7 103,3 102,3 101,4 100,8 100,6 100,6 100,5 100,0 101,4 100,1 95,7 92,4 89,2 86,0 82,8 80,1 77,4 74,3
Impostos nets sobre productes 116,2 112,4 110,7 111,4 113,8 113,9 103,8 100,3 100,0 80,1 94,4 112,4 114,1 104,9 98,4 91,2 85,8 83,0 80,9
Producte interior brut 104,6 104,0 102,9 102,1 101,7 101,5 100,8 100,5 100,0 99,8 99,7 97,0 94,1 90,4 86,9 83,4 80,5 77,8 74,8
PIB demanda
Demanda interna 107,8 106,1 104,5 104,1 103,5 103,3 102,5 101,3 100,0 98,9 99,7 97,1 94,2 90,7 87,2 84,0 81,5 79,1 76,6
Consum de les llars 111,9 109,9 107,9 107,6 107,4 106,9 105,5 102,5 100,0 97,8 98,3 94,9 91,7 88,3 85,0 81,9 79,3 77,1 74,5
Consum de les adm. públiques (1) 101,4 100,4 100,1 100,1 98,7 98,2 97,3 99,4 100,0 101,1 100,0 96,5 93,9 90,9 88,0 85,5 83,6 80,7 78,0
Formació bruta capital (2) 101,8 100,2 98,4 97,6 96,6 97,4 98,6 99,6 100,0 99,8 103,1 102,3 99,8 95,9 91,7 88,0 85,3 82,8 80,4
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 104,8 103,8 103,1 102,4 101,2 101,6 101,7 101,0 100,0 98,4 100,2 100,2 99,0 99,0 98,1 97,0 98,0 98,4 97,8
FBCF (construcció) 99,0 96,8 93,4 92,2 91,6 92,8 95,4 98,1 100,0 101,1 105,8 104,4 101,0 94,5 88,3 82,9 78,1 73,9 70,4
Saldo amb l'exterior (3) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb estranger .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals a l'estranger 108,5 107,3 105,1 106,5 106,1 107,2 107,5 104,9 100,0 98,3 102,4 99,2 97,9 93,9 91,2 90,6 91,3 91,3 89,5
Exportacions de béns i serveis 108,3 107,3 105,1 106,6 106,1 107,4 108,0 105,3 100,0 98,3 103,1 100,1 99,1 95,0 92,4 92,2 93,6 94,2 92,7
Consum dels estrangers al territori 109,3 107,4 105,3 105,1 105,4 105,3 104,3 102,3 100,0 98,6 98,1 94,2 90,7 87,4 84,3 81,4 78,9 75,3 72,2
Importacions totals de l'estranger 116,7 113,8 110,6 112,6 112,3 113,2 115,3 108,4 100,0 95,4 101,6 96,5 95,3 93,5 90,8 88,7 89,9 92,6 92,6
Importacions de béns i serveis 116,8 113,8 110,5 112,5 112,4 113,4 115,7 108,6 100,0 95,3 101,8 96,6 95,3 93,6 90,8 88,6 89,9 92,7 92,8
Consum dels residents a l'estranger 112,7 111,1 110,3 112,2 108,6 107,4 106,9 102,5 100,0 96,8 96,7 94,8 93,4 91,6 90,7 89,7 90,1 89,2 87,3
Producte interior brut 104,6 104,0 102,9 102,1 101,7 101,5 100,8 100,5 100,0 99,8 99,7 97,0 94,1 90,4 86,9 83,4 80,5 77,8 74,8
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.