Saltar al contingut principal
PIB oferta i demanda. Taxes de variació del deflactor. 2000-2018 Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura -4,9 15,0 1,0 -0,1 -4,8 4,0 15,3 -6,5 -5,9 -0,3 -5,3 -4,0 4,8 -2,9 2,2 -3,2 -15,6 17,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria 0,4 0,1 -0,4 1,0 0,8 2,6 1,0 1,4 -1,1 0,6 5,5 3,7 3,1 3,5 3,7 1,9 2,8 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Ind. manufacturera 0,0 -0,3 0,9 0,3 1,6 0,5 0,3 1,8 -0,5 -0,3 5,4 3,3 2,9 2,8 3,8 1,8 2,6 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 1,5 2,6 3,0 0,3 -0,7 -5,0 -5,9 -5,0 -4,8 1,3 4,1 3,7 5,8 9,2 7,8 4,6 4,5 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis 0,4 1,0 1,1 0,6 0,2 -0,4 0,2 0,9 -1,0 1,5 4,5 3,7 3,4 3,0 3,3 3,8 4,1 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria 0,1 1,5 1,2 -0,1 -0,3 -0,9 0,7 1,8 -0,1 1,1 5,1 2,6 3,8 3,4 3,6 4,1 4,4 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 -0,6 0,7 0,9 -1,7 0,9 4,0 4,4 3,0 2,3 2,7 3,5 4,0 4,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 0,0 0,7 1,7 1,6 0,2 1,2 -1,9 -0,3 -0,9 3,6 4,8 4,1 3,6 3,7 4,3 4,2 4,0 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Valor afegit brut 0,4 1,0 0,8 0,6 0,2 0,0 0,1 0,5 -1,4 1,3 4,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 4,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes 3,4 1,6 -0,7 -2,1 -0,1 9,7 3,4 0,3 24,8 -15,1 -16,0 -1,6 8,9 6,6 7,9 6,3 3,4 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producte interior brut 0,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1 2,7 3,1 4,1 4,0 4,2 3,6 3,5 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB demanda
Demanda interna 1,6 1,6 0,4 0,5 0,2 0,8 1,2 1,3 1,1 -0,9 2,8 3,1 3,8 4,0 3,8 3,1 3,1 3,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les llars 1,8 1,9 0,3 0,2 0,5 1,4 2,9 2,5 2,2 -0,4 3,6 3,5 3,8 3,9 3,8 3,3 2,9 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les adm. públiques (1) 1,0 0,3 0,1 1,4 0,5 0,9 -2,0 -0,6 -1,0 1,1 3,6 2,7 3,3 3,2 3,0 2,3 3,6 3,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació bruta capital (2) 1,6 1,8 0,9 1,0 -0,7 -1,3 -0,9 -0,4 0,2 -3,2 0,8 2,5 4,1 4,6 4,3 3,1 3,0 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 1,0 0,6 0,7 1,2 -0,3 -0,1 0,7 1,0 1,7 -1,8 -0,1 1,3 0,0 0,9 1,1 -1,0 -0,4 0,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (construcció) 2,3 3,6 1,3 0,7 -1,3 -2,8 -2,8 -1,9 -1,1 -4,5 1,4 3,3 6,9 7,1 6,5 6,1 5,7 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'exterior (3) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb estranger .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals a l'estranger 1,1 2,1 -1,2 0,4 -1,0 -0,3 2,5 4,9 1,7 -3,9 3,2 1,3 4,3 3,0 0,7 -0,8 0,0 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions de béns i serveis 1,0 2,1 -1,5 0,5 -1,2 -0,5 2,6 5,3 1,8 -4,7 3,0 0,9 4,3 2,9 0,2 -1,4 -0,7 1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels estrangers al territori 1,7 2,1 0,1 -0,3 0,1 0,9 2,0 2,3 1,4 0,5 4,2 3,8 3,8 3,7 3,6 3,3 4,7 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions totals de l'estranger 2,6 2,9 -1,8 0,3 -0,8 -1,8 6,4 8,4 4,9 -6,1 5,3 1,3 1,9 3,0 2,4 -1,4 -2,9 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions de béns i serveis 2,6 3,0 -1,8 0,1 -0,9 -1,9 6,5 8,6 4,9 -6,4 5,4 1,3 1,9 3,1 2,4 -1,4 -3,0 -0,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels residents a l'estranger 1,5 0,7 -1,7 3,3 1,1 0,5 4,3 2,5 3,3 0,2 2,0 1,5 2,0 1,0 1,2 -0,4 1,0 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producte interior brut 0,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1 2,7 3,1 4,1 4,0 4,2 3,6 3,5 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.