Saltar al contingut principal
Producte interior brut. Base 2000
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2001–2008
Producte interior brut. Base 2000 Catalunya
PIB per habitant
PIB milions d'euros milers d'euros índex Catalunya = 100
2008 215.180,7 29,0 100,0
2006 196.391,5 27,4 100,0
2001 135.708,9 21,1 100,0
Font: Idescat.