Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat (%)

Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat (%)
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2001–2008
Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat (%) Catalunya
Energia, química cautxú i metal·lúrgia Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició Maquinària, mat. elèctric, de transport i altres manuf. Total
2008 47,1 26,4 26,5 100,0
2006 45,1 27,2 27,7 100,0
2001 40,7 30,0 29,3 100,0
Font: Idescat.