Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Base 1995. Per sectors (%)

Valor afegit brut. Base 1995. Per sectors (%)
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
1991–1996
Valor afegit brut. Base 1995. Per sectors (%) Catalunya
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
1996 2,01 30,96 6,78 60,24 100
1991 2,15 34,06 8,25 55,53 100
Font: Idescat.