Saltar al contingut principal
Producte interior brut. Base 2008
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2008–2010
Producte interior brut. Base 2008 Catalunya
PIB per habitant
PIB milions d'euros milers d'euros índex Catalunya = 100
2010 205.314,5 27,7 100,0
2009 204.225,6 27,7 100,0
2008 212.893,6 29,2 100,0
Font: Idescat.