Saltar al contingut principal
Valor afegit brut. Base 2008. Per sectors
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2008–2010
Valor afegit brut. Base 2008. Per sectors Catalunya
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
2010 1.958,7 37.524,6 19.175,7 129.627,0 188.286,0
2009 2.136,4 35.457,6 23.384,4 129.384,7 190.363,2
2008 2.047,6 40.217,7 24.337,4 129.115,2 195.717,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.