Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Base 2008. Indústria per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2008. Indústria per branques d'activitat
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2008–2010
Valor afegit brut. Base 2008. Indústria per branques d'activitat Catalunya
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport Total
2010 5.375,2 18.310,9 13.838,5 37.524,6
2009 5.224,5 16.686,5 13.546,6 35.457,6
2008 4.779,0 18.073,4 17.365,4 40.217,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.