Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Base 2008. Indústria per branques d'activitat (%)

Valor afegit brut. Base 2008. Indústria per branques d'activitat (%)
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2008–2010
Valor afegit brut. Base 2008. Indústria per branques d'activitat (%) Catalunya
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport Total
2010 14,3 48,8 36,9 100,0
2009 14,7 47,1 38,2 100,0
2008 11,9 44,9 43,2 100,0
Font: Idescat.