Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Base 2008. Serveis per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2008. Serveis per branques d'activitat
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2008–2010
Valor afegit brut. Base 2008. Serveis per branques d'activitat Catalunya
Comerç Transport informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
2010 25.189,0 18.154,5 14.232,1 8.462,9 29.359,1 34.229,3 129.627,0
2009 25.003,1 18.016,3 13.448,0 11.107,0 28.022,9 33.787,3 129.384,7
2008 25.173,1 18.480,5 13.147,7 10.073,6 29.842,8 32.397,5 129.115,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.