Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Base 2008. Serveis per branques d'activitat (%)

Valor afegit brut. Base 2008. Serveis per branques d'activitat (%)
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2008–2010
Valor afegit brut. Base 2008. Serveis per branques d'activitat (%) Catalunya
Comerç Transport informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
2010 19,4 14,0 11,0 6,5 22,6 26,4 100,0
2009 19,3 13,9 10,4 8,6 21,7 26,1 100,0
2008 19,5 14,3 10,2 7,8 23,1 25,1 100,0
Font: Idescat.