Producte interior brut territorial M

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Per la seva banda, el valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.).

L'Idescat duu a terme les estimacions del PIB per a les comarques de Catalunya i l'Aran, els municipis més grans de 5.000 habitants i les capitals comarcals. Pel que fa al VAB, l'estima a 11 branques d'activitat econòmica per als municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya i l'Aran. Per als municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals es presenten els resultats del VAB per als grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis).

Àmbit geogràfic: Segarra

Opcions

Taules disponibles [+]

Altres seccions que contenen taules bàsiques d'aquesta estadística

El municipi en xifres

Sou aquí: