Saltar al contingut principal

PIB oferta i demanda. Índexs en volum encadenats

Producte interior brut en volum. Dades corregides d'estacionalitat. Catalunya. 4t trimestre del 2019
Índex Variació intertrimestral (%) Variació interanual (%)
PIB 112,1 0,0 1,3
Oferta
Valor afegit brut 111,9 -0,1 1,1
Agricultura 91,2 -0,6 -3,5
Indústria 109,2 -0,5 -0,4
Construcció 118,9 -0,4 -0,5
Serveis 112,4 0,0 1,7
Comerç, transport i hostaleria 111,6 -0,7 0,4
Act. immobiliàries, professionals i altres 114,8 0,3 2,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 108,8 0,5 2,6
Impostos nets sobre productes 115,1 1,2 3,6
Demanda
Demanda interna 109,4 -0,9 0,6
Consum de les llars 107,1 -0,2 0,4
Consum de les adm. públiques (1) 108,9 1,0 3,4
Formació bruta de capital (2) 117,0 -4,2 -1,0
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 111,5 -6,6 -1,2
FBCF (construcció) 118,8 -1,4 -1,2
Saldo amb l'exterior (3) (4) 250,7 .. 0,8
Saldo amb l'estranger (4) 957,3 .. 2,4
Exportacions totals a l'estranger 120,0 0,0 3,1
Exportacions de béns i serveis 142,4 -0,3 3,2
Consum dels estrangers al territori 130,8 1,3 2,7
Importacions totals de l'estranger 113,6 -5,0 -3,5
Importacions de béns i serveis 106,4 -5,4 -4,0
Consum dels residents a l'estranger 181,0 0,0 3,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Taules disponibles [+]