Saltar al contingut principal

PMH Padró municipal d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L'any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de l'INE. A partir del 1998 s'obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d'any).

L'Idescat elabora una explotació estadística del Padró municipal d'habitants per al període 2000–2022. La informació es difon pel lloc de residència de la població fins a l'àmbit municipal i de secció censal, i està desagregada per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

A partir de 2023 el Padró municipal d'habitants només ofereix la xifra de població per sexe dels municipis, les comarques i Aran i les províncies. La xifra total de Catalunya s'ofereix a títol informatiu. El Cens de població anual passa a ser la font de referència per a la població a tots els nivells territorials, excepte els casos en què expressament s'exigeixi l'ús de la població empadronada segons el procediment que empara la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RPDT).

Àmbit geogràfic: Cadaqués

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

El municipi en xifres