Saltar al contingut principal

PROJ Projeccions de població

Les Projeccions de població tenen com a objectiu l'avaluació de les xifres futures de la població de Catalunya classificades segons el sexe, l'edat i el territori de residència. La base de les projeccions són les Estimacions postcensals de població, a les quals s'apliquen supòsits sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i la migració.

Les Projeccions de població s'actualitzen cada cinc anys i ofereixen informació classificada per sexe i edat any a any. Territorialment, proporcionen resultats per a Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona.

L'Idescat elabora quinquennalment una sèrie de productes estadístics que pertanyen a la categoria de projeccions de població, d'acord amb diferents hipòtesis de caràcter demogràfic. En primer lloc, actualitza les projeccions de població per sexe i edat i, seguidament, les projeccions de població municipals, les projeccions de llars, les projeccions de població activa i les projeccions de població en edat escolar.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

En altres seccions