Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Badalona.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 63 30 0 0 33 12 12
total 63 30 0 0 33 12 12
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 429 505 536 466 308 572 245
total 429 505 536 466 308 572 245
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 12 0 0 0 1 0 1
no especials 212 140 221 185 154 1.813 1.339
total 224 140 221 185 155 1.813 1.340
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 22 28 161 136 222 382 317
total 22 28 161 136 222 382 317
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 226 331 252 11
no especials 0 0 0 0 0 0 55
total 0 0 0 226 331 252 66
07. Processos químics orgànics
especials 274 292 250 176 224 255 445
no especials 621 355 274 343 357 307 330
total 895 647 524 520 581 562 775
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 506 560 256 496 199 183 222
no especials 174 341 193 408 132 87 59
total 680 900 449 905 331 270 282
09. Indústria fotogràfica
especials 3 3 3 3 5 6 14
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 3 3 3 3 5 6 14
10. Processos tèrmics
especials 10 2 0 0 0 0 0
no especials 384 276 345 330 319 1.333 2.572
total 394 278 345 330 319 1.333 2.572
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 6 8 9 12 10 10 12
no especials 0 0 440 532 355 266 229
total 6 8 449 544 365 276 241
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 74 50 69 63 29 47 64
no especials 2.007 2.477 2.368 1.808 1.466 1.401 1.801
total 2.081 2.527 2.437 1.871 1.495 1.447 1.865
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 302 171 67 96 92 98 97
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 302 171 67 96 92 98 97
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 79 83 114 118 80 99 26
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 79 83 114 118 80 99 26
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 466 479 423 343 296 293 305
no especials 370 353 533 339 324 255 349
total 836 832 955 682 620 548 654
16. Residus no especificats
especials 114 332 369 156 294 316 330
no especials 474 344 572 531 459 430 355
total 588 676 940 687 753 745 686
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 25 50 26 11 0 0 0
no especials 671 832 945 589 286 1.438 383
total 696 881 971 600 286 1.438 383
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 10 3 2 2 3 4 3
no especials 0 0 2 2 2 2 2
total 10 3 3 4 5 5 5
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 6 0 1 1
no especials 887 389 369 573 547 320 296
total 887 389 369 579 547 321 297
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 100 101 3 193 187 428 34
no especials 7.138 5.864 6.014 5.893 6.541 6.662 7.726
total 7.238 5.966 6.018 6.086 6.727 7.090 7.761
Total
especials 1.981 2.134 1.591 1.903 1.750 1.992 1.565
no especials 13.451 11.933 12.972 12.134 11.504 15.279 16.070
total 15.433 14.067 14.563 14.037 13.254 17.271 17.635
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Badalona

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal