Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Viladecavalls.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 41 348 34 185 224 57 35
total 41 348 34 185 224 57 35
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 3
total 0 0 0 0 0 0 3
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 7 6 5 8 8 9 10
no especials 12 36 27 0 0 0 -2
total 19 42 32 8 8 9 8
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 1 0 0 1 1
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 1 1
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 1 0 0 0 0 4 1
no especials 1 2 24 16 16 9 2
total 1 2 25 16 16 13 4
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 1 0 0 0 0
no especials 4 3 4 0 1 1 1
total 4 3 5 0 1 1 1
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 91 105 413 408 524 686 151
total 91 105 413 408 524 686 151
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 16 15 25 1 6 23 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 16 15 25 1 6 23 0
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 5 4 4 0 0 1 3
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 5 4 4 0 0 1 3
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 5 7 6 3 6 7 11
no especials 61 29 36 23 4 0 260
total 65 35 42 26 10 7 271
16. Residus no especificats
especials 44 8 7 3 6 7 9
no especials 64 55 13 4 12 183 203
total 107 63 20 7 17 190 212
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 3 3 2 2 2 2 2
no especials 235 163 171 106 106 180 223
total 238 166 173 108 108 182 225
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 23 0
no especials 0 0 0 75 49 0 6
total 0 0 0 75 49 23 6
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 6 2 5 0 0 1 0
no especials 3.151 1.889 1.690 1.472 1.496 3.093 3.492
total 3.157 1.891 1.696 1.472 1.496 3.093 3.492
Total
especials 86 45 57 16 28 77 38
no especials 3.659 2.631 2.412 2.289 2.430 4.210 4.373
total 3.745 2.675 2.469 2.306 2.458 4.287 4.411
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Viladecavalls

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal