Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Sant Aniol de Finestres.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1.780 3.454 3.117 3.295 2.721 2.060 654
total 1.780 3.454 3.117 3.295 2.721 2.060 654
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 193
no especials 0 2 1 45 0 0 0
total 0 2 1 45 0 0 193
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 0 0 1 0 1 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 1 0 0
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 83 68 51 48 50 44 47
total 83 68 51 48 50 44 47
16. Residus no especificats
especials 972 0 0 0 149 249 2
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 972 0 0 0 149 249 2
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1 0 0 0 0 0 0
total 1 0 0 0 0 0 0
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 7 23 7 18 0 0
total 0 7 23 7 18 0 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 1 1 4 0 0 0 0
no especials 81 79 56 53 57 70 6
total 81 80 60 53 57 70 6
Total
especials 973 1 5 0 150 249 195
no especials 1.945 3.610 3.248 3.447 2.847 2.174 706
total 2.918 3.611 3.253 3.447 2.997 2.423 901
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Sant Aniol de Finestres

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal