Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) M

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Torroella de Montgrí.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 26 26 26 3 0 0
total 26 26 26 3 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 7 9 10 11 9 15
total 7 9 11 11 9 15
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 5 1 1 1 2 2
no especials 0 0 0 0 0 0
total 5 1 1 1 2 2
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 1.272 816 527 680 766 837
total 1.272 816 527 680 766 837
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 342 302 201 167 246 239
no especials 17 11 -1 6 6 10
total 359 313 199 173 253 249
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 1 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 3.609 8 3 13 7 9
no especials 8 5 4 4 4 5
total 3.617 13 6 17 10 14
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 2 2 2 1 2 2
no especials 161 611 461 469 457 317
total 163 613 463 470 459 319
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 6 5 2 19 6 2
no especials 0 0 0 0 0 0
total 6 5 2 19 6 2
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 147 47 775 59 53 45
no especials 0 0 0 0 0 0
total 147 47 775 59 53 45
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 61 58 45 44 37 39
no especials 256 236 142 123 235 304
total 317 294 187 167 271 343
16. Residus no especificats
especials 3 4 5 3 3 2
no especials 2 7 20 31 80 104
total 5 11 25 34 83 105
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 1 0 0 6
no especials 10 9 7 14 1 4
total 10 9 8 14 1 10
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 2 5 2 4 3 0
total 2 5 2 4 3 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 1 1 1 0 0 0
no especials 201 174 133 153 161 126
total 203 175 133 153 161 126
Total
especials 4.176 428 1.036 307 354 347
no especials 1.963 1.910 1.329 1.498 1.722 1.720
total 6.139 2.338 2.365 1.805 2.076 2.068
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Torroella de Montgrí

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal

Taules disponibles

Sou aquí: