Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Mont-roig del Camp.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 672 0 0 0 1.134 0 0
total 672 0 0 0 1.134 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 4.196 2.441 2.781 1.324 1.425 1.110 2.238
total 4.196 2.441 2.781 1.324 1.425 1.110 2.238
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 1 0 1 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 1 1 0 0 0
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 2 1 3 1 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 2 1 3 1 0 0 0
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 63 55 0 0 1 1 1
total 63 56 0 0 1 1 1
16. Residus no especificats
especials 2 4 4 7 1 3 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 2 4 4 7 1 3 0
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 3 0 2 0 0 3 0
total 3 0 2 0 0 3 0
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 96 442
total 0 0 0 0 0 96 442
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 43 77 70 41 65 55 56
total 43 77 70 41 65 55 56
Total
especials 5 6 8 8 1 3 0
no especials 4.978 2.574 2.854 1.365 2.625 1.264 2.737
total 4.982 2.580 2.861 1.373 2.627 1.267 2.737
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Mont-roig del Camp

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal