Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Torredembarra
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 6
total 0 0 0 0 0 0 0 6
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1 1 1 1 1 2 3 3
total 1 1 1 1 1 2 3 3
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 33 8 8 11 11 18 21 34
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 33 8 8 11 11 18 21 34
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 1 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 8
total 0 0 0 0 1 0 0 8
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 45 86 3 4 4 4 5 28
total 45 86 3 4 4 4 5 28
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 1 2 1 0 2 2 0 2
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 2 1 0 2 2 0 2
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 3 6 4 11 1 9 1 0
no especials 38 35 9 15 29 0 2 6
total 41 41 14 26 30 9 3 6
16. Residus no especificats
especials 0 0 1 0 0 0 0 0
no especials 34 27 11 17 12 20 4 0
total 35 28 12 17 13 20 4 0
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 2 2 1 0 0 0 0 0
no especials 38 442 70 1 1 1 2 2
total 39 444 71 1 2 2 2 2
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 1 1 0 0 1 0 0 0
no especials 88 477 59 51 48 56 61 63
total 89 478 60 51 49 56 61 63
Total
especials 41 20 15 22 16 30 22 37
no especials 244 1.067 153 89 95 84 77 116
total 285 1.086 169 111 111 113 99 153
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Torredembarra

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal