Saltar al contingut principal

SHD Sèries històriques demogràfiques

L'operació estadística Sèries històriques demogràfiques recopila dades històriques provinents de diverses fonts sobre l'evolució de la població i els esdeveniments del moviment natural de la població a Catalunya.

Conté dades dels fogatges (segles XV i XVI) i de l'evolució de la població de fet dels municipis catalans de 1717 a 1991, últim any en què es va comptabilitzar la població de fet.

A més, ofereix els recomptes dels naixements, defuncions i matrimonis per a Catalunya i províncies (de 1858 a 1974). També conté les dades censals de l'estructura de la població (de 1857 a 1970), de l'estat civil (de 1857 a 1970), del lloc de naixement (de 1877 a 1970), dels estudis (de 1860 a 1970), de la relació amb l'activitat econòmica (de 1860 a 1970), de la població femenina segons el nombre de fills tinguts (de 1920 a 1970) i de les estructures familiars de 1970. Finalment, ofereix informació sobre els tipus d'habitatges dels anys 1970 i 1980.

Aquestes dades són el resultat dels treballs de recerca elaborats per l'Idescat amb la col·laboració del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les dades d'habitatges provenen del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom