Saltar al contingut principal
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. Catalunya. 2019 Per característiques demogràfiques i tasques relacionades amb la informàtica realitzades en aquest període
Total Copiar o moure fitxers o carpetes Utilitzar un processador de text Crear presentacions o documents que integrin text, imatges, taules o gràfics Utilitzar fulls de càlcul Utilitzar les seves funcions avançades per organitzar i analitzar dades, com ara ordenar, filtrar, usar fórmules o construir gràfics Fer servir programari per editar fotos, vídeo o arxius d'àudio Programar en un llenguatge de programació
Sexe
Home 2.626.974 70,9 63,9 48,9 50,4 38,1 48,4 11,8
Dona 2.622.897 65,4 61,0 47,6 44,9 29,7 46,0 6,6
Edat
De 16 a 24 anys 675.530 85,8 81,1 79,0 69,4 55,4 74,6 20,3
De 25 a 34 anys 858.718 73,7 61,2 56,0 51,7 37,1 48,2 14,0
De 35 a 44 anys 1.192.642 80,0 73,6 56,2 57,8 41,7 60,5 10,5
De 45 a 54 anys 1.143.273 64,1 59,0 44,2 46,0 30,9 40,2 4,7
De 55 a 64 anys 843.904 57,2 53,0 31,9 34,3 23,2 34,6 4,8
De 65 a 74 anys 535.804 36,7 38,1 13,5 15,8 7,6 16,4 1,0
Grandària de la llar
1 membre 564.224 67,0 61,8 43,2 46,2 29,4 41,0 6,9
2 membres 1.525.676 60,7 53,9 38,2 40,1 26,0 37,8 5,8
3 membres 1.485.854 68,7 62,2 48,1 46,3 34,4 47,2 11,2
4 membres 1.205.689 75,0 72,8 60,7 59,3 42,5 57,1 10,2
5 membres o més 468.428 74,6 65,2 55,5 48,5 41,2 60,1 13,9
Tipus de llar
Llar unipersonal 564.224 67,0 61,8 43,2 46,2 29,4 41,0 6,9
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 646.275 66,9 51,3 47,9 38,3 26,9 41,5 5,8
Parella sense fills que convisquin a la llar 986.252 58,7 54,3 32,5 38,2 25,8 33,7 4,0
Parella amb fills que conviuen a la llar 2.509.948 73,0 69,0 55,7 54,5 41,8 56,0 12,2
Altre tipus de llar 543.173 65,5 61,0 48,1 45,9 25,0 44,5 11,1
Convivència en parella
Conviu amb el cònjuge 2.512.549 58,6 56,8 39,1 41,9 31,0 41,5 6,7
Conviu amb una parella de fet 588.527 80,1 68,7 58,3 55,9 33,2 53,1 12,8
No conviu en parella 2.148.795 76,1 67,3 56,2 52,1 37,4 52,3 11,2
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.326.548 68,3 60,1 47,1 46,7 33,5 46,5 8,7
De 50.000 a menys 100.000 593.904 66,4 64,3 49,6 51,4 37,6 45,1 11,5
De 20.000 a menys 50.000 824.531 66,7 62,6 51,0 46,7 32,6 48,3 10,9
De 10.000 a menys 20.000 582.362 65,9 56,6 42,5 36,5 25,9 43,3 8,2
Menys de 10.000 922.527 71,9 70,7 51,3 55,5 38,8 51,9 8,1
Nacionalitat
Espanyola 4.479.735 71,0 66,3 50,8 51,2 36,1 49,3 9,5
Estrangera 770.136 51,5 39,6 33,3 27,3 21,0 34,8 7,7
Total 5.249.871 68,2 62,4 48,2 47,7 33,9 47,2 9,2
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. Catalunya. 2019 Per característiques socioeconòmiques i tasques relacionades amb la informàtica realitzades en aquest període
Total Copiar o moure fitxers o carpetes Utilitzar un processador de text Crear presentacions o documents que integrin text, imatges, taules o gràfics Utilitzar fulls de càlcul Utilitzar les seves funcions avançades per organitzar i analitzar dades, com ara ordenar, filtrar, usar fórmules o construir gràfics Fer servir programari per editar fotos, vídeo o arxius d'àudio Programar en un llenguatge de programació
Nivell estudis acabats
Sense estudis 119.986 30,1 23,4 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0
Educació primària 344.787 24,0 19,7 9,9 12,4 4,3 13,8 3,9
1a etapa d'educació secundària 1.294.059 54,6 43,4 31,1 25,9 17,5 32,5 5,3
2a etapa d'educació secundària 1.462.926 70,1 63,7 47,3 49,7 35,7 54,3 10,8
Formació professional superior 653.333 77,0 72,9 55,6 61,7 41,5 44,9 14,1
Diplomatura universitària i equivalents 549.313 86,1 85,2 73,0 66,9 50,8 69,2 12,5
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 774.810 90,6 90,1 76,8 75,5 55,6 63,2 9,1
Doctorat universitari 50.658 96,7 89,6 85,4 82,0 71,7 57,7 21,6
Altres estudis .. .. .. .. .. .. .. ..
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.651.256 75,0 67,6 53,9 55,5 42,2 52,4 10,2
Treballador per compte propi 547.942 69,6 68,5 51,9 56,4 34,3 48,9 5,4
Aturat 470.287 51,5 40,6 31,0 26,2 14,0 29,9 7,7
Estudiant 533.364 100,0 93,6 92,4 76,7 57,4 83,1 23,3
Pensionista 723.187 43,5 41,8 14,6 19,1 10,1 23,0 2,3
Feines de la llar 194.983 32,4 32,8 29,1 17,7 8,5 22,5 0,0
Altra situació laboral 128.852 43,0 40,2 14,0 12,4 7,7 20,9 4,8
Ocupació principal
Treballador manual 902.646 55,4 39,6 26,1 25,8 19,3 35,6 4,5
Treballador no manual 2.296.552 81,4 78,9 64,4 67,4 49,4 58,2 11,3
Treballador TIC 143.044 97,2 94,1 88,1 90,0 66,3 65,0 64,4
Altres treballadors 3.056.154 73,0 66,6 52,0 54,0 39,7 51,2 6,8
Ingressos mensuals nets de la llar
Menys de 900 € 597.458 52,3 45,4 37,9 31,7 15,5 37,1 7,9
De 901 a 1.600 € 1.274.833 56,0 51,6 33,7 36,0 21,6 38,5 6,6
De 1.601 a 2.500 € 1.081.046 70,1 60,0 48,1 48,8 31,9 44,5 8,3
Més de 2.500 € 1.131.838 87,2 86,5 70,3 71,0 59,0 63,0 12,5
NS/NR 1.164.696 69,2 62,0 48,1 44,9 34,3 49,2 10,3
Total 5.249.871 68,2 62,4 48,2 47,7 33,9 47,2 9,2
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll19/3.8.2