Saltar al contingut principal
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. Catalunya. 2020 Per característiques demogràfiques i tasques relacionades amb la informàtica realitzades en aquest període
Total Copiar o moure fitxers o carpetes Utilitzar un processador de text Crear presentacions o documents que integrin text, imatges, taules o gràfics Utilitzar fulls de càlcul Utilitzar les seves funcions avançades per organitzar i analitzar dades, com ara ordenar, filtrar, usar fórmules o construir gràfics Fer servir programari per editar fotos, vídeo o arxius d'àudio Programar en un llenguatge de programació
Sexe
Home 2.708.502 72,4 64,9 52,5 52,0 37,9 50,2 11,4
Dona 2.710.875 66,5 58,5 47,7 47,6 34,5 48,7 5,9
Edat
De 16 a 24 anys 713.878 91,2 84,9 82,3 71,3 53,1 78,7 16,8
De 25 a 34 anys 873.437 80,5 71,9 68,7 66,6 55,7 59,7 13,9
De 35 a 44 anys 1.150.349 79,0 70,9 59,4 59,4 41,8 62,1 9,5
De 45 a 54 anys 1.192.914 65,4 54,3 38,9 42,4 29,6 40,0 6,1
De 55 a 64 anys 914.355 53,3 47,2 30,2 32,3 22,8 29,3 4,0
De 65 a 74 anys 574.443 40,9 37,3 17,8 21,7 9,7 23,7 1,8
Grandària de la llar
1 membre 528.003 65,3 55,7 40,2 46,0 34,1 42,6 8,7
2 membres 1.459.749 59,3 52,8 37,9 40,4 27,4 41,6 5,9
3 membres 1.627.183 74,0 62,5 54,4 51,6 41,4 54,7 8,5
4 membres 1.214.783 75,7 71,4 60,1 59,0 41,6 56,1 10,5
5 membres o més 589.658 73,3 66,9 56,4 52,7 34,8 46,7 12,2
Tipus de llar
Llar unipersonal 528.003 65,3 55,7 40,2 46,0 34,1 42,6 8,7
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 721.371 65,5 52,8 48,6 43,7 31,8 51,4 13,4
Parella sense fills que convisquin a la llar 969.320 55,1 52,3 35,4 40,1 29,4 37,1 4,5
Parella amb fills que conviuen a la llar 2.570.125 78,5 71,0 59,5 57,1 43,1 57,4 9,6
Altre tipus de llar 630.558 62,9 53,2 44,3 45,1 25,7 39,5 5,7
Convivència en parella
Conviu amb el cònjuge 2.567.627 64,2 56,1 41,0 41,5 28,7 41,1 4,9
Conviu amb una parella de fet 560.513 78,9 72,7 56,1 60,2 50,0 61,2 7,7
No conviu en parella 2.291.236 73,1 65,3 58,7 56,6 41,4 55,9 13,1
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.450.305 70,9 63,0 50,5 53,2 40,4 48,5 9,5
De 50.000 a menys 100.000 636.630 65,2 52,3 41,7 41,7 29,8 42,2 4,9
De 20.000 a menys 50.000 873.891 58,7 53,7 44,4 43,7 25,7 47,8 8,9
De 10.000 a menys 20.000 582.921 74,9 66,1 50,8 40,5 30,4 53,3 8,8
Menys de 10.000 875.629 75,8 69,8 60,1 58,4 43,8 56,3 8,6
Nacionalitat
Espanyola 4.558.819 73,3 66,0 52,8 53,6 38,5 50,7 8,4
Estrangera 860.558 49,0 39,1 35,8 29,9 24,2 42,8 10,2
Total 5.419.377 69,5 61,7 50,1 49,8 36,2 49,4 8,7
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. Catalunya. 2020 Per característiques socioeconòmiques i tasques relacionades amb la informàtica realitzades en aquest període
Total Copiar o moure fitxers o carpetes Utilitzar un processador de text Crear presentacions o documents que integrin text, imatges, taules o gràfics Utilitzar fulls de càlcul Utilitzar les seves funcions avançades per organitzar i analitzar dades, com ara ordenar, filtrar, usar fórmules o construir gràfics Fer servir programari per editar fotos, vídeo o arxius d'àudio Programar en un llenguatge de programació
Nivell estudis acabats
Sense estudis 57.317 8,9 3,4 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0
Educació primària 408.766 20,0 17,3 4,7 10,5 3,8 17,6 1,5
1a etapa d'educació secundària 1.185.506 57,8 48,9 36,6 25,5 13,9 39,1 3,6
2a etapa d'educació secundària 1.367.443 71,4 59,0 46,7 52,5 34,2 48,8 9,1
Formació professional superior 824.623 78,0 66,2 56,6 59,8 48,6 57,2 16,7
Diplomatura universitària i equivalents 543.886 89,5 86,0 69,5 68,2 51,9 63,6 6,9
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 948.700 86,3 84,6 74,8 75,0 60,8 63,4 10,5
Doctorat universitari 65.196 97,1 97,1 94,8 85,1 76,6 71,1 31,4
Altres estudis 17.940 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 ..
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.332.564 80,9 72,3 59,0 62,4 47,7 53,2 8,6
Treballador per compte propi 466.869 72,7 66,7 54,5 47,0 33,1 54,1 9,9
Aturat 759.426 55,7 45,1 35,4 28,5 18,7 43,8 9,4
Estudiant 576.020 97,5 90,2 93,7 82,3 63,1 83,8 19,6
Pensionista 749.892 42,6 39,6 18,4 23,4 12,8 27,2 3,2
Feines de la llar 174.684 27,3 24,9 14,1 8,7 2,0 23,8 0,0
Altra situació laboral 359.922 52,0 39,6 31,2 39,9 25,4 34,4 4,1
Ocupació principal
Treballador manual 631.245 59,8 47,0 27,9 35,9 19,0 26,3 0,9
Treballador no manual 2.168.187 85,3 78,5 67,1 66,8 52,9 61,3 11,1
Treballador TIC 140.011 90,9 90,9 68,9 89,4 82,8 58,5 79,9
Altres treballadors 2.659.421 78,9 70,4 57,7 58,3 43,3 53,1 5,1
Ingressos mensuals nets de la llar
Menys de 900 € 548.537 51,5 40,2 28,1 26,7 15,8 37,8 6,0
De 901 a 1.600 € 1.270.889 63,6 52,4 37,6 38,1 22,1 38,1 10,3
De 1.601 a 2.500 € 983.401 76,9 65,2 54,4 51,2 34,9 58,1 5,9
Més de 2.500 € 1.557.718 85,0 83,1 71,4 73,5 58,2 64,3 12,3
NS/NR 1.058.832 56,1 49,2 41,1 39,7 32,8 39,2 5,3
Total 5.419.377 69,5 61,7 50,1 49,8 36,2 49,4 8,7
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll20/3.6.2