Saltar al contingut principal
Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys. Catalunya. 2021 Per característiques de l'habitatge i tipus de productes TIC
Total Ordinador (qualsevol tipus) Ordinador de taula o portàtil Tauleta tactil Accés a Internet Connexió de banda ampla Connexió de banda ampla fixa Connexió només a través de banda ampla mòbil Telèfon fix Telèfon mòbil
Grandària de la llar
1 membre 587.091 77,6 69,3 44,1 94,2 94,2 74,9 19,2 57,9 99,7
2 membres 828.819 81,2 74,5 48,9 94,6 94,6 83,1 11,5 74,9 98,0
3 membres 606.609 95,1 90,9 65,8 99,6 99,6 92,7 6,8 77,7 100,0
4 membres 496.035 98,2 97,3 76,8 100,0 100,0 98,1 1,9 80,4 100,0
5 membres o més 191.518 96,8 93,7 80,3 98,3 98,3 92,9 5,4 74,2 100,0
Tipus de llar
Llar unipersonal 587.091 77,6 69,3 44,1 94,2 94,2 74,9 19,2 57,9 99,7
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 305.137 89,2 82,3 53,4 98,1 98,1 87,1 10,9 75,4 98,0
Parella sense fills que convisquin a la llar 559.993 81,0 75,1 50,9 93,4 93,4 85,5 7,8 76,7 98,2
Parella amb fills que conviuen a la llar 1.015.897 96,8 93,9 74,5 99,4 99,4 95,1 4,3 77,4 100,0
Altre tipus de llar 241.953 88,2 84,8 55,6 99,2 99,2 84,7 14,5 77,3 100,0
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 1.188.356 86,9 81,9 57,6 96,6 96,6 86,7 9,9 72,0 99,3
De 50.000 a menys 100.000 291.335 86,6 82,0 56,2 96,7 96,7 87,3 9,4 75,9 98,7
De 20.000 a menys 50.000 448.132 84,6 79,5 58,6 96,8 96,8 84,7 12,1 78,3 100,0
De 10.000 a menys 20.000 280.741 92,2 85,0 58,3 96,1 96,1 88,9 7,2 74,9 98,5
Menys de 10.000 501.509 90,7 85,7 64,5 98,0 98,0 88,1 10,0 66,6 99,5
Ingressos mensuals nets de la llar (€)
Menys de 900 327.361 69,4 59,9 36,9 90,9 90,9 64,7 26,2 54,3 99,4
De 900 a menys de 1.600 728.230 80,8 72,9 50,9 95,6 95,6 82,7 12,9 68,7 99,5
De 1.600 a menys de 2.500 654.132 94,5 91,6 65,3 99,4 99,4 94,0 5,4 76,2 99,6
De 2.500 a menys de 3.000 265.379 97,6 94,9 72,6 99,3 99,3 98,4 0,9 79,1 100,0
3.000 o més 380.437 98,2 97,6 77,4 100,0 100,0 98,2 1,8 78,9 99,4
NS/NR 354.533 88,1 81,3 54,4 95,3 95,3 82,4 12,9 80,7 97,8
Total 2.710.072 87,8 82,6 59,0 96,9 96,9 86,9 9,9 72,8 99,3
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll21/2.1.1